Pristojbe

Plaćanje pristojbi iz djelatnosti konzularnih poslova regulirano je Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine br. 8/2017).

Plaćanje konzularnih pristojbi se obavlja isključivo putem uplate na bankovni račun Veleposlanstva u Leumi banci na sljedećoj adresi: Bank Leumi Le Israel
Branch 833 Einstein, Tel Aviv, Account no: 605678/11