Upis djeteta rođenog u inozemstvu mlađeg od 18 godina u maticu rođenih i knjigu državljana Republike Hrvatske


Ako je barem jedan od roditelja u vrijeme djetetovog rođenja hrvatski državljanin i dijete nije napunilo 18 godina života, dijete može steći hrvatsko državljanstvo prirođenjem suglasno odredbama čl. 5 Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 222/92, 4/94) na način da se putem Veleposlanstva Republike Hrvatske u Skopju ili direktno u nadležnom matičnom uredu u Republici Hrvatskoj zatraži upis rođenja djeteta, suglasno odredbama čl. 41 Zakona o državnim maticama NN96/93) u maticu rođenih prema mjestu posljednjeg prebivališta roditelja u Republici Hrvatskoj, odnosno u centralnu evidenciju Grada Zagreba, ukoliko niti jedan od roditelja koji su hrvatski državljani nisu imali prebivalište u Republici Hrvatskoj i u knjigu državljana Republike Hrvatske.

Za upis je potrebno dostaviti:

  • popunjeni obrazac
  • preslike putovnica roditelja, ovjerene kopije
  • original Izvatka iz Porezne uprave uza dijete (Personbevis sa Skatteverketa, s upisanim podacima o djetetu i oba roditelja), ovjereno pečatom Apostille koji se u Kraljevini Švedskoj dobije kod Notarius Publicus