Hrvati u MK

Prema popisu stanovništva iz 1994. g. u Republici Makedoniji bilo je 2 248 Hrvata, odnosno  0,1% od ukupnog broja stanovništva. Prema podacima Zavoda za statistiku RM, na popisu 2002. g., 2 686 građana izjasnilo se Hrvatima po nacionalnoj pripadnosti, međutim procjenjuje se da Hrvata ima dvostruko više. Uglavnom su koncentrirani u Skopju te drugim većim gradovima Kumanovu, Štipu, Bitoli, Ohridu i Tetovu.

Međudržavni sporazumi o zaštiti manjinske zajednice

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj, potpisan je 13. 10. 2007. godine u Splitu. Primjenom navedenog međunarodnog ugovora osigurava se Hrvatima u Republici Makedoniji povoljniji položaj i ostvarivanje zajamčenih prava. Na temelju potpisanog i ratificiranog Sporazuma osnovan je međuvladin Mješoviti odbora sa zadaćom praćenja provedbe Sporazuma i predlaganja konkretnih mjera Vladi Republike Makedonije i Vlade Republike Hrvatske na poboljšanju statusa jedne i druge nacionalne manjine. Temeljem navedenog Sporazuma formiran je međuvladin Mješoviti odbor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije, sa zadaćom praćenja provedbe potpisanog te davanja preporuka vladama, koji je održao svoju prvu sjednicu 27. siječnja 2009. godine u Skopju. Druga sjednica međuvladin Mješoviti odbor održana je 25. studenoga 2010. godine u Zagrebu.

Lektorati i učenje hrvatskog jezika

  • 1998.g. osnovan je Lektorat hrvatskog jezika na Filološkom fakultetu "Ćiril i Metodij" u Skopju
  • Od školske godine 2009/2010 u Makedoniji radi učitelj nastave hrvatskog jezika, koja se održava u Skopju, Bitoli, Štipu i Kumanovu, a nastavu, ovisno o školskoj godini pohađa i do 60 učenika

Mediji na hrvatskom jeziku

  • časopis “Hrvatska riječ“ koju izdaje Zajednica Hrvata u RM

Udruge