Prijava nestanka hrvatske putovnice


Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Ako je putna isprava nestala ili je ukradena u Makedoniji, građanin to odmah treba prijaviti makedonskoj policijskoj postaji nadležnoj za područje na kojem mu je putovnica nestala odnosno ukradena ili gdje je primijetio njezin nestanak.

Policiji treba naglasiti da se radi o hrvatskoj putovnici, što treba jasno biti navedeno u policijskom zapisniku. Taj zapisnik valja čuvati i odmah osobno donijeti u Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Skopju ili se javiti radi daljnjeg dogovora, kako bi se nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka, moglo izdati rješenje o proglašenju nestale putovnice nevažećom.

Za izdavanje rješenja plaća se zakonom propisana konzularna pristojba.

Rješenje o proglašenju putne isprave nevažećom građanin o svom trošku treba oglasiti u "Narodnim novinama" (adresa: Kralja Držislava 14, Zagreb).

Tek na temelju rješenja o proglašenju putne isprave nevažećom i potvrde o objavljenom oglasu u "Narodnim novinama", građanin može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.

Inače, građaninu kojem je putovnica nestala, ukradena ili joj je istekla valjanost, može se u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Skopju izdati i putni list za povratak u Hrvatsku. Prije izdavanja putnog lista bit će potrebno provjeriti identitet osobe. Za izdavanje putnog lista naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 44 eura.