Carinski propisi u svezi s putničkim prometom

OSLOBOĐENJA U PUTNIČKOM PROMETU

Strani i domaći putnici oslobođeni su plaćanja carine i poreza pri unosu:

 • osobne prtljage, kojom se smatraju predmeti namijenjeni osobnim potrebama putnika tijekom putovanja - obuća, odjeća, higijenske potrepštine, foto-aparati, prijenosni uređaji (radio, CD-player, TV, računalo i sl.). Takvi se predmeti ne smiju davati na korištenje drugim osobama.
 • predmeta nekomercijalne naravi (s obzirom na vrstu i količinu), koji nisu namijenjeni preprodaji - manji kućanski predmeti i darovi, a čija ukupna vrijednost ne premašuje 300,00 kuna
Putnici su, uz to, oslobođeni plaćanja carine za sljedeću robu:
 • 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 grama duhana,
 • 1 litru žestokog alkoholnog pića,
 • 2 litre likera ili desertnih ili pjenušavih vina,
 • 2 litre stolnog vina,
 • parfema do 50 grama,
 • 250 ml toaletne vode,
 • lijekova i medicinskih proizvoda u količini nužnoj za putnikove osobne potrebe,
 • homeopatskih proizvoda (jedno pakiranje).

Putnici mlađi od 17 godina nisu oslobođeni plaćanja carine za duhanske i alkoholne proizvode.

Oslobođenja ne vrijede ni za posadu u prijevoznim sredstvima, zaposlenike na granici i osobe s boravkom u pograničnom području.

Na robu s podrijetlom iz države s kojom je Hrvatska zaključila sporazum o slobodnoj trgovini, može se primijeniti niža carinska stopa, ako su ispunjeni uvjeti za preferencijalno postupanje. U mnogim će se slučajevima takva roba izuzeti od plaćanja carine.

Predmeti koji ne ispunjavaju navedene uvjete podliježu plaćanju carine i poreza.

 

POSTUPAK CARINJENJA ROBE U PUTNIČKOM PROMETU


Sva roba koja se unosi u Republiku Hrvatsku podliježe mjerama carinskog nadzora. Na određenim graničnim prijelazima postoje zeleno označeni trakovi za putnike koji unose robu koja ne podliježe plaćanju carine ili uvoznim/izvoznim dozvolama odnosno zabranama.
Ako za robu ne važi oslobođenje od plaćanja carine, a vrijednost robe ne premašuje 5.000,00 kuna, putnik plaća carinu prema jedinstvenoj carinskoj stopi od 10%, porez na dodanu vrijednost prema stopi od 22%, a za neke se proizvode (kava, bezalkoholna pića) plaća i poseban porez. Kad je posrijedi roba čija vrijednost premašuje 5.000,00 kuna, ili duhanski i alkoholni proizvodi te pogonsko gorivo i parfemi, ne može se primijeniti jedinstvena stopa od 10%, nego se carina obračunava prema stopi propisanoj u Carinskoj tarifi. Putnik, štoviše, može zahtijevati da se roba carini prema stopi iz Carinske tarife, ali tada se postupak carinjenja mora obaviti pri unutarnjoj robnoj carinskoj ispostavi. Za obračun carine i poreza carinska se vrijednost određuje na osnovi računa kojeg je za robu ispostavio prodavatelj. Obračunskoj vrijednosti dodaju se prijevozni i drugi troškovi nastali do hrvatske granice.
Ukoliko je predmet obračuna carine roba s podrijetlom iz zemalja s kojima Republika Hrvatska ima zaključene ugovore o slobodnoj trgovini, na putnikov se zahtjev može primijeniti odnosna niža stopa carine ili stopa slobodno, i tada se na graničnom prijelazu može ocariniti roba do vrijednosti 1.200 eura. Pri tome se kao dokaz o podrijetlu ne mora podnositi potvrda EUR.1 ili izjava na računu. U obrazac obračuna upisuje se napomena da je primijenjeno povlašteno podrijetlo

 

OGRANIČENJA PRI UNOSU ROBE U PUTNIČKOM PROMETU

Pri unosu određenih vrsta robe primjenjuju se zasebna pravila i ograničenja, glede obveze posjedovanja odgovarajućih isprava nadležnih tijela, količinskog ograničenja unosa, te provedbe posebnih procedura nadzora unosa robe.

Slobodne carinske prodavaonice

Slobodne carinske prodavaonice otvorene su na međunarodnim zračnim lukama za prodaju robe bez plaćanja carine putnicima koji odlaze u inozemstvo uz predočenje ukrcajne karte.

Unošenje i iznošenje gotovine i čekova

Stranu gotovinu i čekove te gotovinu i čekove u kunama strani putnici mogu unositi ili iznositi bez ograničenja, ali su obvezni cariniku prijaviti unošenje ili iznošenje svote u protuvrijednosti 10.000,00 eura ili više. Strani su putnici osobe s prebivalištem u inozemstvu ili osobe koje na osnovi važeće radne dozvole borave u inozemstvu najmanje 183 dana u godini.
Iznošenje strane valute ograničeno je isključivo za hrvatske državljane - rezidente na 3.000,00 EUR-a u gotovini, dok je za iznošenje veće svote potrebno odobrenje Hrvatske Narodne banke. Unos strane valute i čekova nije ograničen. Unos i iznošenje domaće valute tj. kuna je za rezidente ograničen na iznos od 15.000,00 kuna, dok unos ili iznošenje veće svote podliježe posebnom odobrenju Hrvatske narodne banke. Također za rezidente, kao i za strane putnike, vrijedi obaveza prijave carinskom službeniku svakog unošenja ili iznošenja svote u protuvrijednosti 10.000,00 eura ili više.

Kulturna dobra

Kulturna dobra (osobite zbirke, arheološki nalazi, slike, skulpture, stare knjige, etnološko blago, itd.) mogu se unositi i iznositi samo na temelju odobrenja tijela ovlaštenog za zaštitu kulturne baštine (izvozna dozvola/export licence).

Žive životinje

Sve vrste životinja mogu se uvoziti u Hrvatsku samo preko određenih graničnih prijelaza na kojima granična veterinarska inspekcija obavlja zdravstvenu kontrolu. Svaka životinja mora imati međunarodnu svjedodžbu o zdravlju životinja ili veterinarski certifikat ispostavljen od zemlje izvoznice.
Privremeni unos i iznos životinja, kućnih ljubimaca (psi, mačke, ptice i sl.) na kraće razdoblje (turističko putovanje, godišnji odmor...), može se dopustiti ako vlasnik posjeduje međunarodnu svjedodžbu o zdravlju životinja i može se vršiti preko svih graničnih prijelaza.

Zaštićeni primjerci

Primjerci ugroženih vrsta divlje faune i flore (npr. kornjače, zmije, ptice, gušteri), te trofeji i proizvodi izrađeni od takvih životinja i biljaka, mogu se unositi ili iznositi samo na temelju međunarodne potvrde CITES, koju ispostavljaju vlasti u zemlji izvoznici.

Unos živežnih namirnica

Živežne namirnice, neovisno o količini koje se unose, moraju udovoljavati propisima o hrani i podliježu pregledu veterinarskog inspektora na graničnim prijelazima ulaska, dok je unos proizvoda životinjskog podrijetla (mesa i mesnih prerađevina i svih drugih proizvoda koji sadrže meso, jaja, mlijeka, sira i drugih mliječnih proizvoda, te hrane za životinje životinjskog podrijetla), slobodan do količina navedenih u Tablici - Količine proizvoda životinjskog podrijetla koje putnici mogu nositi u osobnoj prtljazi kada ulaze u Republiku Hrvatsku, po putniku ovisno o državi iz koje se unosi, dok je unos veće količine moguć samo uz posjedovanje propisanog certifikata veterinarske službe zemlje iz koje se roba unosi i obvezatni veterinarski pregled. Svi proizvodi koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima biti će oduzeti putniku i uklonjeni od strane veterinarske inspekcije.

Koli-čina / kg DRŽAVA PROIZVOD OPASKA
10 Europska unija, Andora, Lihtenštajn, Norveška San Marino, Švicarska, Farski otoci, Grenland, Island • meso
• mlijeko
• mesni proizvodi
• proizvodi od mlijeka
• ne moraju biti zadovoljeni nikakvi uvjeti
10 Europska unija, Andora, Lihtenštajn, Norveška San Marino, Švicarska, Farski otoci, Grenland, Island • mlijeka u prahu za dojenčad
• hrane za dojenčad i hrane za posebne potrebe
• ne zahtijevaju pohranu u hladnjaku prije potrošnje,
• su pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača namijenjeni izravnoj prodaji krajnjem potrošaču
• je pakiranje neoštećeno, osim ako se trenutno koristi
2 Ostale zemlje - treće zemlje • mlijeka u prahu za dojenčad
• hrane za dojenčad i hrane za posebne potrebe
• ne zahtijevaju pohranu u hladnjaku prije potrošnje,
• su pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača namijenjeni izravnoj prodaji krajnjem potrošaču
• je pakiranje neoštećeno, osim ako se trenutno koristi
10 Europska unija, Andora, Lihtenštajn, Norveška San Marino, Švicarska, Farski otoci, Grenland, Island • posebna hrana za kućne ljubimce koja se koristi iz medicinskih razloga • ne zahtijevaju pohranu u hladnjaku prije potrošnje,
• su pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača namijenjeni izravnoj prodaji krajnjem potrošaču
• je pakiranje neoštećeno, osim ako se trenutno koristi
2 Ostale zemlje-treće zemlje • posebna hrana za kućne ljubimce koja se koristi iz medicinskih razloga • ne zahtijevaju pohranu u hladnjaku prije potrošnje,
• su pakirani sa zaštitnim znakom proizvođača namijenjeni izravnoj prodaji krajnjem potrošaču
• je pakiranje neoštećeno, osim ako se trenutno koristi
20 Sve zemlje • svježu, sušenu, kuhanu, mariniranu ili dimljenu ribu
• određene školjkaše, kao što su škampi, jastozi
• nežive dagnje i nežive kamenice
• je svježa riba eviscerirana (izvađena utroba),
• da težina proizvoda ribarstva ne prelazi 20 kilograma ili težinu jedne ribe po osobi, ovisno koja je težina veća.
• količina se ne odnosi na proizvode ribarstva koji dolaze iz Farskih otoka ili Islanda.
10 Europska unija, Andora, Lihtenštajn, Norveška San Marino, Švicarska, Farski otoci, Grenland, Island • med, žive kamenice, žive dagnje i puževi  
2 Ostale zemlje-treće zemlje • med, žive kamenice, žive dagnje i puževi  
Neograničene količine Sve zemlje • kruh, kolači, keksi, čokolada i konditorski/slastičarski proizvodi (uključujući slatkiše), koji nisu pomiješani ili punjeni s proizvodima od mesa,
• dodaci hrani pakirani za krajnjeg korisnika,
• mesni ekstrakti i koncentrati,
• masline punjene ribom,
• tjestenina koja nije pomiješana ili punjena s proizvodima od mesa,
• juhe i začini pakirani za krajnjeg korisnika,
• drugi prehrambeni proizvod, koji ne sadržava svježe ili prerađeno meso i proizvode od mlijeka i sadržava manje od 50 % prerađenih jaja ili proizvoda ribarstva.
• ne pregledavaju se
Neograničene količine Sve zemlje Svi proizvodi • ako udovoljavaju zahtjevima za komercijalne pošiljke, što uključuje:
• odgovarajuće certificiranje
• prijavljivanje robe s odgovarajućom dokumentacijom veterinarskoj kontroli na odobrenoj graničnoj veterinarskoj postaji
Dodatna ograničenja Sve zemlje Proizvodi životinjskog podrijetla od zaštićenih vrsta • na primjer za kavijar od ugroženih vrsta, težina je ograničena na maksimalno 125 grama po osobi.

 

Lijekovi

Putnici mogu za osobne potrebe unositi lijekove u količinama nužnima za liječenje najdulje mjesec dana, i to na temelju liječničke dokumentacije (povijest bolesti i sl.). Unošenje ili iznošenje opojnih droga putnicima je zabranjeno, ali se mogu unositi ili iznositi lijekovi koji sadrže opojne droge u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju najdulje pet dana i uz posjedovanje liječničke dokumentacije.

Bilje

Bilje, sjeme, sadni materijal, organska gnojiva i biljni proizvodi s kojima se mogu prenijeti biljne štetočine, mogu se unijeti u Hrvatsku samo preko graničnih prijelaza na kojima granična inspekcija obavlja zdravstvenu kontrolu. Svaka pošiljka mora imati svjedodžbu o zdravstvenom stanju (fitocertifikat) koju ispostavlja zemlja izvoznica.
Zdravstveni pregled i fitocertifikat nisu obvezni kad putnik unosi sitne pošiljke povrtnog i cvjetnog sjemena u izvornom pakiranju i ukupne mase do 100 g, odnosno cvjetnih gomolja i lukovica u izvornom pakiranju i ukupne mase do 3 kg, s deklaracijom i podrijetlom iz zemalja Europske unije.

Oružje

Pri prelasku državne granice, putnici su dužni policiji prijaviti oružje i streljivo koje unose sa sobom. Preko državne se granice smije unositi samo oružje za koje se posjeduje oružni list. Stranim putnicima granična policija ispostavlja Odobrenje za držanje i nošenje sportskog oružja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj.

Privremeni uvoz

Strani putnici mogu privremeno uvesti predmete koji su im osobno nužni tijekom putovanja u Republici Hrvatskoj za potrebe turizma, sporta, poslovnih sastanaka i sl. Predmeti moraju biti uvezeni s putnikom ili u prtljazi putnika, a izvezeni najkasnije kada putnik napusti područje Republike Hrvatske. Osobni automobili, prikolice za stanovanje i slično mogu se privremeno uvesti na najdulje šest mjeseci unutar dvanaestomjesečnog razdoblja, dok se plovila za razonodu mogu privremeno uvesti za razdoblje od osamnaest mjeseci.

Pravo na privremeni uvoz odnosi se na prijevozna sredstva:

 • registrirana izvan područja Republike Hrvatske na ime strane osobe
 • u vlasništvu strane osobe, tj. osobe sa sjedištem odnosno uobičajenim mjestom stanovanja izvan Republike Hrvatske
 • koja koriste osobe s uobičajenim mjestom boravka izvan Republike Hrvatske.
Privremeno uvezeni predmeti i prijevozna sredstva ne smiju se davati na korištenje drugim osobama niti koristiti u druge svrhe. Ako se privremeno uvezeni predmeti ili privremeno uvezena prijevozna sredstva daju na korištenje drugim osobama ili se koriste u druge svrhe, smatra se da je počinjen carinski prekršaj.

Izvoz robe

U Hrvatskoj nisu propisane izvozne carine, pa se ne obračunavaju davanja pri izvozu, ali to ne znači da roba ne podliježe izvoznoj kontroli (zdravstveni propisi, ugrožene vrste, kulturna dobra i sl.).

Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost

Strani državljani, koji u Hrvatskoj nemaju stalno ili privremeno prebivalište ili boravište, imaju pravo na povrat poreza na robu koju su kupili u Hrvatskoj, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • vrijednost robe po jednom računu veća je od 500,00 kuna,
 • prodavatelj je ispostavio popunjen Obrazac PDV-P,
 • kupac - strani državljanin - iznio je u inozemstvo kupljenu robu,
 • upljena roba predana je na uvid carinarnici koja ovjerava Obrazac PDV-P i upisuje datum prelaska preko granice.
Zahtjev za povrat poreza strani državljanin mora podnijeti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja računa.

Pravo na povrat poreza ne odnosi se na kupljene naftne derivate.