Postupak izdavanja nove hrvatske putovnice


U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Skopju zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji ima reguliran boravak u Republici Makedoniji. Iznimno, zahtjev za izradu putovnice može podnijeti i građanin kome je nestala putovnica, a nužno mora ostati u Makedoniji duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga.

Građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi isključivo osobno.

Za malodobne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj odnosno zakonski zastupnik. Ukoliko su roditelji rastavljeni zahtjev podnosi onaj roditelj kojemu je pravomoćnom sudskom odlukom dodijeljeno skrbništvo. Ukoliko je o skrbništvu odlučivao inozemni sud, odluka mora biti legalizirana kod nadležnog hrvatskog tijela. Dijete starije od 12 godina mora biti nazočno podnošenju zahtjeva.
Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedeće:

• dvije istovjetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za putovnicu, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica),

• staru putovnicu, koja će se poništiti i vratiti (odmah, ako joj je već istekao rok valjanosti, odnosno tek pri uručenju nove; napomenuti konzularnom službeniku ako su u putovnici važeće vize kako ih fizički ne bi poništio), ukoliko se prvi put podnosi zahtjev za putovnicu, prilaže se i valjana identifikacijska isprava (osobna iskaznica, vozačka dozvola ili inozemna putovnica)

• domovnicu (obvezna samo ako se prvi put podnosi zahtjev za putovnicu, a u svakom slučaju se preporuča)

• rodni list (obvezan samo ako se prvi put podnosi zahtjev za putovnicu, a u svakom slučaju se preporuča; treba sadržavati aktualne podatke)

• dokaz o reguliranom boravku u Republici Makedoniji 

• popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (dobiva se u Veleposlanstvu)

• dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putovnice (za osobe starije od 27 godinu – 109 eura , a za mlađe od 27 godinu - 82 eura. Uplata se može izvršiti u obližnjoj banci na temelju uplatnice koja se dobiva u Veleposlanstvu, odnosno na licu mjesta u gotovini za vrijeme konzularnih dana

U pravilu, zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva.

Putovnica se preuzima osobno; ne šalje se poštom, osim u iznimno opravdanim situacijama kao što su bolest, smrtni slučaj ili sl.