Croatia Forum 2014

Ovogodišnji Croatia Forum EU integracija Zapadnog Balkana: trenutna situacija održat će se, tradicionalno, u Dubrovniku od 10. do 12. srpnja 2014. Rasprava će se fokusirati na proces europske integracije regije Zapadnog Balkana, koja još uvijek zahtijeva našu punu pažnju. Nakon više od desetljeća od početka posljednjeg vala proširenja EU, zemlje regije su u različitim fazama EU integracije, od zemalja članica do potencijalnih kandidatkinja. Iako su putevi različiti, ovise o formalnom status, brzini, pripremljenosti i posvećenosti, cilj je isti za sve zemlje ndash članstvo u EU. Prošle lekcije naučile su nas o važnosti institucija u tom procesu, kao i da aktivna prisutnost EU uvijek donosi institucionalni napredak. EU integracija zajednički je nazivnik reformskih politika u svim zemljama regije, a ključ napretka je - više, a na manje Europe. Zato ove godine na Croatia Forumu raspravljamo o aktualnoj situaciji, ali i budućim potezima, posebno o mogućim alternativnim pristupima proširenju. Detaljnije o konferenciji pronađite u izborniku s desne strane