Upozorenja

Država:

Crna Gora

06.09.2022.

 • NEMA POSEBNIH PREPORUKA NITI UPOZORENJA
 • Ulazak u Crnu Goru dozvoljen je bez posjedovanje COVID potvrde.
  Na javnoj stranici Instituta za javno zdravlje Crne Gore https://www.ijzcg.me/ redovito se ažurira popis zemalja iz kojih se odobrava ulazak u Crnu Goru, i pod kojim uvjetima.

  OSNOVNA KONZULARNA INFORMACIJA

  Hrvatskim državljanima nije potrebna viza za ulazak u Crnu Goru, već samo valjana putna isprava za boravak u svrhu turizma do 90 dana. Isto tako, putovati mogu i s valjanom osobnom iskaznicom (izdanom nakon 1.1.2003.), ali u tom slučaju u Crnoj Gori mogu turistički boraviti do 30 dana. Valuta je EUR.

  KONZULARNA ZAŠTITA

  U Podgorici se nalazi Veleposlanstvo Republike Hrvatske. Generalni konzulat Republike Hrvatske nalazi se u Kotoru.

  DODATNE OBAVIJESTI

  KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA VRIJEME PRIVREMENOG BORAVKA U INOZEMSTVU (http://www.hzzo.hr/koristenje-zdravstvene-zastite-za-vrijeme-privremenog-boravka-u-inozemstvu)
  Između Republike Hrvatske i Crne Gore na snazi je Ugovor o socijalnom osiguranju. Stoga, kako bi ostvarila pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, osoba osigurana u Republici Hrvatskoj dužna je prije odlaska podnijeti prijavu boravka u inozemstvu nadležnom područnom uredu HZZO-a. Zdravstvena zaštita koristi se na osnovu potvrde koju izdaje nadležni područni ured HZZO-a. Iznimno, osoba koja boravi u inozemstvu radi privatnog posla, a za vrijeme dok se nalazi na bolovanju, obvezna je priložiti i potvrdu izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite kojom izabrani liječnik potvrđuje da je suglasan s namjerom osigurane osobe, da s obzirom na njezino zdravstveno stanje, otputuje iz mjesta prebivališta, odnosno boravka. Za osobe upućene na rad ili stručno usavršavanje, odnosno obrazovanje, prijavu boravka u inozemstvu vrši poslodavac. Po dolasku u mjesto boravka potvrda o korištenju zdravstvene zaštite u inozemstvu predaje se najbližoj bolesničkoj blagajni koja izdaje potvrdu koje će onda služiti za ostvarivanje besplatno zdravstvene usluge, ali isključivo kod ugovornih liječnika i javnih zdravstvenih ustanova.
  Obveza plaćanja postoji samo za troškove participacije ako su predviđeni i za osigurane osobe u državi boravka. U slučaju da troškovi zdravstvene zaštite budu naplaćeni unatoč urednoj potvrdi o pravu, po povratku je moguće na osnovu pisanog zahtjeva, medicinske, te računske dokumentacije prevedene na hrvatski jezik zatražiti povrat plaćenih troškova pri nadležnom područnom uredu HZZO, koji će nakon provjere nadoknaditi trošak u visini troška sukladno propisima države boravka. U slučaju da prije odlaska u inozemstvo potrebna potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite nije zatražena niti je izdana sukladno odredbama pojedinog međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju, a osigurana osoba je sama podmirila troškove, po povratku u Republiku Hrvatsku naknada troškova neće biti moguća bez obzira što su zdravstvene usluge korištene u državi s kojom je sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju. Od ovog pravila postoji iznimka u slučaju upućivanja osiguranika na službeni put, u kojem slučaju će Zavod u upravnom postupku rješavati o zahtjevu za naknadu nastalih troškova korištene zdravstvene zaštite.
  Naziv potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu i opseg prava u Crnoj Gori:
  dvojezična potvrda - obrazac HR/MNE 111,
  dvojezična potvrda zamjenjuje se za bolesnički list (ili drugo) u bolesničkoj blagajni zdravstvenog osiguranja u mjestu boravka. Iznimno, u slučaju žurnosti moguće je korištenje zdravstvene zaštite na temelju same dvojezične potvrde o pravu, opsegu i načinu korištenja što onda uključuje sve hitne zdravstvene usluge koje se ne mogu otkloniti do namjeravanog povratka u državu prebivališta, a kako život i zdravlje osobe ne bi bili ugroženi (napominjemo da je dvojezičnu potvrdu o pravu moguće izdati i naknadno na zahtjev inozemnog nositelja zdravstvenog osiguranja).
  Potvrdu, prije odlaska u inozemstvo, izdaje nadležni ured HZZO-a kod kojeg je osoba osigurana. Osigurana osoba HZZO-a, koja zdravstvenu zaštitu koristi na način predviđen Ugovorom o socijalnom osiguranju, snosi samo eventualne troškove participacije ako istu plaćaju i osiguranici u Crnoj Gori.

  Sve dodatne informacije o zdravstvenom osiguranju mogu se dobiti u HZZO-u, Odjel za međunarodnu suradnju 01/4697 805; 4697 804.

  GLAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE U CRNOJ GORI

  KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR CRNE GORE


  Tel: +382 20 412 412, +382 20 225 123
  Ljubljanska bb, 81000 Podgorica
  URGENTNI CENTAR: +382 20 412 267

  OPĆA BOLNICA KOTOR
  Tel: +382 32 325 602
  Škaljari, 85330 Kotor

  OPĆA BOLNICA MELJINE
  Tel: +382 31 640 988
  Braće Grakalića 94-100, 85340 Herceg Novi

  OPĆA BOLNICA NIKŠIĆ
  Tel: +382 40 231 111
  Ulica Radoja Dakića, Nikšić
  Aktualne informacije dostupne su na portalu Instituta za javno zdravlje Crne Gore: http://www.ijzcg.me/

  OPĆA UPOZORENJA
  U Crnoj Gori trenutačno nije na snazi povećani oprez vezano za razinu osobne sigurnosti, ali je uvijek potrebno voditi se načelima samozaštite. Potreban je oprez pri upravljanju motornim vozilima zbog češćih kontrola prometne policije tijekom turističke sezone.
  Stanje prohodnosti svih prometnica u Crnoj Gori može se pratiti na poveznici Auto moto saveza Crne Gore: https://amscg.org/.

  NAPUŠTANJE ODREĐENOG PODRUČJA ILI DRŽAVE (EVAKUACIJA)
  Za slučaj eventualne žurne evakuacije potrebno je obratiti se Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Crnoj Gori koje će koordinirati aktivnosti u suradnji s Delegacijom Europske unije u Crnoj Gori.


NADLEŽNI DKP RH:

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Crnoj Gori

Telefon: +382 20 269 760

Fax: +382 20 269 810

Adresa:

Bulevar Mihaila Lalića 38
Podgorica
CRNA GORA

 

Email: croemb.podgorica@mvep.hr

Web: https://mvep.gov.hr/me


Odluka o putovanju u inozemstvo u području je osobne odgovornosti svakog pojedinca. Preporuke za putovanja kao i upozorenja pri putovanjima u inozemstvo objavljena na javnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske savjetodavne su naravi. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja nastane hrvatskim državljanima prilikom putovanja u inozemstvo. Zbog učestalih promjena okolnosti kao i uvjeta ulaska ili boravka u drugim državama preporučuje se, prije putovanja, kontaktirati veleposlanstvo odnosno konzularni ured države odredišta.
 

SAVJETI ZA SIGURNIJE PUTOVANJE:

 1. Provjeriti kakvo je sigurnosno stanje u zemlji u koju putujete (stranice ministarstva).
 2. Provjerite je li potrebna viza za državu u koju putujete i koji je postupak izdavanja. Hrvatski državljani koji privremeno ili stalno borave i rade izvan Republike Hrvatske, vize za treće zemlje mogu ishoditi u nadležnim veleposlanstvima trećih zemalja za koju traže vizu prema mjestu privremenog ili stalnog boravka u inozemstvu. Prije podnošenja zahtjeva za vizu, nužno je prikupiti obavijesti o samom postupku podnošenja zahtjeva za vizu, s ciljem osiguravanja visokog stupanja vjerojatnosti izdavanja vize od strane nadležnog tijela treće zemlje za koju se traži viza.
 3. Provjeriti valjanost putovnice (u pojedine države hrvatski državljani mogu putovati s valjanom osobnom iskaznicom, međutim pojedine države zahtijevaju da putovnica vrijedi još 3 - 6 mjeseci nakon ulaska. Preporučujemo da fotokopirate putovnicu / osobnu iskaznicu. Fotokopija će olakšati i ubrzati izradu putnog lista u slučaju gubitka ili krađe putovnice.
 4. Provjerite koje je hrvatsko veleposlanstvo nadležno za državu u koju putujete (ispišite adresu i brojeve telefona).
 5. Provjerite informacije o sigurnosti zračnog prometa na  https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en  i http://www.iata.org/whatwedo/safety/pages/index.aspx
 6. Prikupite obavijesti o uvjetima zdravstvenog osiguranja tijekom boravka u inozemstvu na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO,  www.hzzo.hr).
 7. Zdravstveni rizici i cijepljenje - napominjemo kako informacije vezane uz koronavirus COVID možete pratiti i na web stranici https://civilna-zastita.gov.hr/
  kao i na društvenim mrežama https://twitter.com/RavnateljstvoCZ
  https://www.facebook.com/Ravnateljstvo-civilne-za%C5%A1tite-MUP-RH-112341947028373/
  - preporučujemo da se zbog bolesti uzrokovane virusom COVID 19, ptičje gripe, virusa gripe A (H1N1), SARS-a, ebole, malarije, virusnog meningitisa te ostalih sličnih bolesti prije putovanja detaljnije informirate na web stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, www.who.int), a na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (http://www.hzjz.hr/) informirajte se o mogućnostima cijepljenja prije odlaska u inozemstvo.
 8. Provjerite koje su valute sredstvo plaćanja u pojedinim zemljama, je li moguće plaćanje kreditnom karticom te koliki vam je minimalni iznos novca potreban za boravak.
 9. O putovanju obavijestite rođake i prijatelje, a korisno je ostaviti i kontakte osobe (član obitelji, prijatelj,..) u Hrvatskoj kojoj se možemo obratiti u slučaju potrebe. U slučaju da putujete u daleke države i sigurnosno rizična područja, možete dostaviti i plan puta na: konzularni.poslovi@mvep.hr kako bi Vas djelatnici Veleposlanstva mogli kontaktirati u slučaju potrebe, preporučujemo da navedete:
  • Ime i prezime, broj mobitela ili telefona na kojem ćete biti dostupni tijekom boravka u inozemstvu.
  • Informaciju putujete li preko turističke agencije, u vlastitoj organizaciji ili na neki treći način.
  • Mjesto i vrijeme boravka.
  • Hotel ili neki drugi smještaj u kojem ćete boraviti.
  • Neku drugu informaciju za koju smatrate da bi mogla biti od koristi našim djelatnicima u slučaju potrebe pružanja konzularne pomoći.
 10. Poštujte zakone i običaje zemlje u koju putujete, a prilikom boravka u islamskim državama poštujte lokalne običaje odijevanja i ponašanja. Napominjemo kako su u pojedinim državama na snazi zakoni koji predviđaju dugogodišnju kaznu zatvora i smrtnu kaznu za posjedovanje narkotika i drugih zabranjenih supstancija.
 11. Pazite na sebe i vodite računa o vlastitoj sigurnosti.

KORISNO JE ZNATI:

Hrvatski državljani, osim s valjanom putovnicom, mogu ulaziti i s valjanom osobnom iskaznicom (izdanom nakon 1. siječnja 2003.) u sve države članice Europske unije, Europskoga gospodarskoga prostora i Švicarsku te u Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Moldovu i Srbiju.

Za putovanja u ostale države potrebno je imati valjanu putovnicu te provjeriti je li za ulazak u određenu državu potrebna i viza (detaljne informacije možete pronaći u izborniku na vrhu stranice ili se možete obratiti na vize@mvep.hr). 

OPĆE NAPOMENE:

Opasnost od terorizma je globalna. Dosadašnji teroristički napadi bili su izvedeni na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi (zračne luke i željezničke postaje, turistička središta, vjerska okupljališta, tržnice…) i u njima je bilo mnogo civilnih žrtava. Savjetujemo da prije putovanja potražite informacije o trenutnoj situaciji u zemlji u koju putujete iz svih dostupnih izvora.

O svim sumnjivim pojavama (prtljaga bez nadzora na kolodvoru, u zračnoj luci, sumnjivo ponašanje i sl.) obavijestite policiju. 

EVIDENCIJA PRELASKA DRŽAVNE GRANICE DRUGE DRŽAVE:

Prilikom ulaska na područje druge države, može postojati obveza evidentiranja ulaska od strane nadležnih tijela za obavljanje granične kontrole – u putnu ispravu unosi se ulazni štambilj, s naznakom graničnoga prijelaza i datuma ulaska. Propuštanje evidentiranja ulaska može za posljedicu imati visoke novčane kazne i zabrane ulaska na područje pojedine države.

POSEBNA PREPORUKA:

Hrvatskim državljanima koji planiraju putovanje na područje Kariba, Južne, Srednje i Sjeverne Amerike te na ostale kontinente, ukazujemo na porast zabilježenih slučajeva virusa Zika. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti, Zika virus je zabilježen dosada u više od šezdeset zemalja i područja na nekoliko kontinenata, a zabilježeni su i slučajevi lokalnog prijenosa na Floridi (na području Miami-Dade i Broward), SAD. Virus Zika prenosi komarac iz obitelji Aedes, a važno je napomenuti da se virus Zika ne prenosi zrakom (kašljanje, kihanje i sl.) ili uobičajenim kontaktima (rukovanje, zagrljaj, poljubac, zajedničkim predmetima i sl.). U većini slučajeva, 60 do 80%, osobe zaražene Zika virusom nemaju nikakve simptome bolesti. Samo manji broj zaraženih ima nespecifične simptome i to najčešće: povišenu temperaturu, osip, bolove u mišićima i zglobovima, konjunktivitis (upala sluznice oka – „crvene oči“) i glavobolju. Bolest obično traje 2 do 7 dana i u pravilu prolazi spontano bez težih komplikacija i smrtnih ishoda. Liječenje je simptomatsko i sastoji se od nadoknade tekućine, te primjene lijekova za sniženje temperature, smanjenje bolova, odnosno ublažavanje svrbeža koji prati osip. Znanstveno je dokazana povezanost Zika virusne bolesti tijekom prvog i drugog trimestra trudnoće s povećanim rizikom neželjenih ishoda trudnoća poput pojave malformacija središnjeg živčanog sustava novorođenčadi (kao što su mikrocefalije), spontanih pobačaja ili prijevremenih porođaja kod žena koje su tijekom trudnoće bile zaražene virusom Zika. Virusnu infekciju Zika treba smatrati rizikom tijekom cijelog razdoblja trudnoće. Prije odluke i odlaska u rizična područja,  preporučuju se prethodne konzultacije s liječnikom te pravovremeno i sveobuhvatno informiranje, naročito ako se radi o trudnicama ili ženama koje planiraju skoru trudnoću i osobama s težim kroničnim bolestima (kao npr. poremećaj imunološkog sustava i dr.). Trudnicama i ženama koje planiraju trudnoću preporučuje se odgoda puta, ako on nije nužan. Ako odgoda puta nije moguća, važno je tijekom cijelog boravka, strogo provoditi mjere osobne zaštite od uboda komaraca: upotrebljavati repelente, nositi odjeću dugih rukava i nogavica, boraviti u klimatiziranim prostorima ili koristiti zaštitne mreže. Komarci koji prenose virus Zika aktivni su cijeli dan, a naročito od izlaska do zalaska sunca. Hrvatskim državljanima koji borave u navedenim područjima preporučuje se pridržavanje pojačanih mjera opreza i primjena mjera zaštite od uboda komaraca. Za više informacija o virusu Zika i prevenciji, preporučujemo konzultirati Hrvatski zavod za javno zdravstvo (http://www.hzjz.hr/novosti/infekcija-virusom-zika/).