Najčešća pitanja

1. Tko može postati polaznik Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija?

Polaznici Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija su državni službenici visoke stručne spreme u službi vanjskih poslova, a prema mogućnosti i interesu i ostali državni službenici RH koji se bave odnosima s inozemstvom, uz odobrenje ministra vanjskih poslova i europskih integracija, a na prijedlog načelnika Diplomatske akademije.

2. Koji su uvjeti za pohađanje Jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija?

Uvjeti za pohađanje su: VSS, znanje engleskog i još jednog svjetskog jezika više razine poznavanja, rad u državnoj upravi RH, preporuka nadređenog.

3. Koliko traje Jednogodišnji stručni diplomatski studij i u koje vrijeme se izvodi nastava?

Studij traje jednu akademsku godinu, u pravilu od mjeseca studenog do lipnja slijedeće godine. Izvodi se u poslijepodnevnim satima uz obvezatno prisustvovanje.

4. Kako je organiziran Jednogodišnji stručni diplomatski studij?

Studij je podijeljen u pet kolegija, a nastava se izvodi kroz predavanja i radionice, uz organizirane skupne posjete različitim institucijama u RH. Pored nastavnih sati iz konkretnih predmeta, tijekom pojedinih kolegija održavaju se posebna predavanja iz izabranih i aktualnih političkih i drugih tema. Po svakom odslušanom kolegiju polaznici polažu pisani ispit. Nakon odslušanih svih pet kolegija i položenih pisanih ispita, slijedi završni usmeni ispit pred tročlanom komisijom, uz prethodno pozitivno ocijenjen seminarski rad. Nakon položenog završnog ispita polazniku se izdaje potvrda o završenom Jednogodišnjem stručnom diplomatskom studiju.

5. Da li se studij naplaćuje?

Studij se ne naplaćuje, budući su polaznici zaposleni u tijelima državne uprave RH.

6. Tko može postati polaznik dvomjesečnog diplomatskog tečaja?

Dvomjesečni stručni diplomatski tečaj održava se, ovisno o potrebama, po posebnoj odluci ministra vanjskih poslova i europskih integracija. Polaznici su državni službenici službe vanjskih poslova visoke stručne spreme s diplomatskim zvanjem od prvog tajnika i višim, a prema mogućnosti i interesu i ostali državni službenici RH viših zvanja koji se bave odnosima s inozemstvom.