Vanjska politika

Hrvatsku vanjsku politiku u protekla dva desetljeća samostalnosti države obilježilo je uspješno djelovanje na ostvarenju strateških ciljeva - od međunarodnog priznanja, do članstva u NATO-u te uspješnog završetka pregovora za članstvo u Europskoj uniji i potpisivanja ugovora o članstvu. Vizija uspješne vanjske politike Republike Hrvatske promocija je i zaštita nacionalnih interesa u međunarodnim odnosima radi osiguranja blagostanja svih njezinih građana, pune uključenosti hrvatskog gospodarstva u svjetsku razmjenu te aktivnog i angažiranog sudjelovanja u odlučivanju o važnim globalnim pitanjima, posebno u osiguranju mira i mirnog rješavanja međunarodnih kriznih situacija. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nadležno je tijelo državne uprave za provedbu vanjske politike RH i nacionalnu koordinaciju europskih poslova, a koju provodi neposredno, odnosno putem diplomatskih i drugih predstavništava RH u inozemstvu.