Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo vanjskih i europskih poslova uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati:
  • Pisanim putem na adresu: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Trg N. Š. Zrinskog, 10000 Zagreb
  • Osobno u pisarnicu na adresu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Trg N. Š. Zrinskog radnim danom od 8:30 do 16:30 sati.
  • Na telefaks broj 01/ 4569-973
  • Elektroničkom poštom: ppi@mvep.hr
  • Službenica za informiranje: Ivana Crnić


Dodatne informacije vezane uz ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama: