Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Informacija o kvotama za pristup hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada

Savezno vijeće Švicarske Konfederacije odlučilo je na sjednici održanoj 22. studenog 2023. godine produljiti trajanje mjera za pristup hrvatskim državljana švicarskom tržištu rada na razdoblje od godinu dana, odnosno od 1. siječnja  do 31. prosinca 2024. godine. U tom razdoblju će se primjenjivati sustav kvota za izdavanje radnih dozvola hrvatskim državljanima, pri čemu će broj mogućih izdanih radnih dozvola hrvatskim državljanima ostati isti kao 2023. godine - 1204 dozvole tipa „B“ za boravak dulji od godine dana te 1053 „L“ dozvole za boravak do godine dana.

Ova odluka donesena je u skladu s člankom 4. (d) Protokola III uz Sporazum o slobodi kretanja između Europske unije i Švicarske Konfederacije. Navedenim Sporazumom predviđeno je postupno otvaranje švicarskog tržišta rada za hrvatske državljane i određeno da se u slučaju da broj radnih dozvola izdanih hrvatskim državljanima nakon  01.01.2022. - kada je uvedena potpuna sloboda kretanja,  premaši prosjek prethodne tri godine za 10% ponovno uvedu ograničenja za pristup hrvatskih državljana na švicarsko tržište rada.

Sustavu kvota podliježe izdavanje radnih i boravišnih dozvola za zasnivanje radnog odnosa te osobama koje se žele samozaposliti. Pri tome nije potrebno prethodno ispitivanje zahtjeva tržišta rada, no radni odnos ne može se započeti prije nego je izdana dozvola za boravak  i rad. Hrvatski državljani koji već imaju važeću dozvolu za boravak i rad (dozvola L EU/EFTA ili B EU/EFTA) ne podliježu sustavu kvota, odnosno produljenje postojećih boravišnih i radnih dozvola neće biti ograničeno ovim kvotama.  Također, kvote se ne primjenjuje na sljedeće kategorije: hrvatski državljani koji se zapošljavaju na vremensko razdoblje do četiri mjeseca kao i zaposlenici i pružatelji usluga koji svoju djelatnost u Švicarskoj obavljaju unutar 90 dana (u sklopu postupka prijave nadležnom kantonalnom tijelu). Isto se odnosi na spajanje obitelji i prekogranične radnike, te hrvatske državljane koji u Švicarskoj žele boraviti bez traženja posla. U tom slučaju moraju dokazati da imaju dovoljno sredstava za vlastito uzdržavanje i valjano zdravstveno osiguranje.

Produljenje mjera predviđenih „zaštitnom klauzulom“ u skladu je s zaštitnim mjerama koje je Švicarska usvojila proteklih godina za državljane drugih zemalja koje su se pridružile EU. Iako je Republika Hrvatska postala članicom EU 2013. godine, Protokol III kojim se Sporazum o slobodnom kretanju osoba s Europskom unijom proširio i na hrvatske državljane u Švicarskoj Konfederaciji je stupio na snagu tek 2017. te su hrvatski državljani bili zakinuti za pravovremeni početak primjene ovog Sporazuma, uključujući i početak prijelaznog razdoblja. Prema odredbama Sporazuma o slobodi kretanja, „zaštitna klauzula“ može se aktivirati samo tijekom dvije uzastopne godine. Potpuna sloboda kretanja za hrvatske državljane stoga će se ponovno primjenjivati ​​probno 2025. godine. Prijelazne odredbe mogu trajati deset godina, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2026.

Detaljne informacije u vezi pristupa hrvatskih državljana švicarskom tržištu rada mogu se dobiti pri nadležnim švicarskim tijelima: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
 
Priopćenje švicarskog Saveznog vijeća dostupno je ovdje: 
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/medien/mm.msg-id-98790.html