Započela provedba projekta „Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)“

Dvodnevnim virtualnim seminarom na temu „Institutional and legal framework for the protection of the EU’s financial interest and cooperation with OLAF“  25. i 26. listopada 2022. godine, službeno je započela provedba aktivnosti u okviru projekta „Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)“. Projekt provodi Služba za prijenos znanja na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH i njemačkog GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Cilj projekta je jačanje kapaciteta Ureda Vlade za koordinaciju europskih i euro-atlantskih integracija te ostalih državnih institucija Ukrajine, a pomoć će biti primarno usmjerena na unaprjeđenje znanja i vještina javnih službenika za daljnju fazu EU integracijskog procesa prema konkretnim sektorskim potrebama.
Prvi seminar u području poštivanja vladavine prava, dobrog financijskog upravljanja proračunom EU-a te učinkovitog korištenja financijskih sredstava Unije, održan je za Nacionalnu revizorsku službu Ukrajine sa svrhom uspostave Nacionalne kontakt točke za suradnju s OLAF-om. Seminar je održala gđa Mirjana Jurić, voditeljica Službe za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova EU-a (AFCOS Service). Gđa Jurić predstavila je zakonodavni okvir EU-a za zaštitu financijskih interesa EU-a te  suradnju tijela u sustavu AFCOS mreže. Velik interes ukrajinskih službenika iskazan tijekom seminara te visoke ocjene na sadržaj seminara pokazatelj su primjenjivosti hrvatskog znanja i iskustva u ukrajinskom procesu EU integracija. Projektne aktivnosti u daljnjoj fazi odvijat će se sukladno dogovoru s ukrajinskim institucijama i glavnim korisnikom - Uredom Vlade za koordinaciju europskih i euro-atlantskih integracija.

Ostale vijesti