Stručni skup "Stvaranje Svjetske zdravstvene organizacije - javnozdravstvena diplomacija Andrija Štampara"

Stručni skup "Stvaranje Svjetske zdravstvene organizacije - javnozdravstvena diplomacija Andrija Štampara", povodom obilježavanja 75. obljetnice Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetskog dana zdravlja, održat će se u četvrtak, 6. travnja 2023. godine, s početkom u 10 sati u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
 
Stručni skup organizira Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske.
 
Prije 75 godina, 1948. godine, zemlje svijeta udružile su se i osnovale Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO) kako bi promicale zdravlje, očuvale svijet sigurnim i služile ranjivima, tako da svatko, svugdje može postići najvišu moguću razinu zdravlja. Nažalost, svjedoci smo vremena u kojem smo osvijestili značaj i ulogu SZO. U odgovoru na globalnu pandemiju COVID-19, SZO je imala ključnu ulogu koordinirajući praćenje širenja bolesti, razvijajući smjernice za prevenciju i liječenje te olakšavajući pravednu distribuciju cjepiva i drugih osnovnih potrepština.
 
Sedamdeset i peta obljetnica Svjetske zdravstvene organizacije prilika je da odamo i počast velikom hrvatskom vizionaru doktoru Andriji Štamparu, koji je ostavio neizbrisiv trag u području javnog zdravstva, ne samo u Hrvatskoj već i u cijelom svijetu. Doktor Andrija Štampar jedan je od idejnih pokretača i utemeljitelja SZO te uspostavljanja suvremenog globalnog javnog zdravstva.
 
Tijekom stručnog skupa "Stvaranje Svjetske zdravstvene organizacije - javnozdravstvena diplomacija Andrija Štampara", pozvani panelisti će se osvrnuti na stvaranje Svjetske zdravstvene organizacije te njezinu povijesnu i suvremenu ulogu, iz perspektive prethodnih uspjeha javnog zdravstva koji su poboljšali kvalitetu života, ali i istaknuti suvremene izazove za globalno zdravlje.

Najave