Predsjednik Stjepan Mesić i MVP Tonino Picula razgovarali sa Antonom Ropom...

Na margini sastanka na vrhu Europske Unije u Solunu (Porto Carras) predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić i ministar vanjskih poslova Tonino Picula, na inicijativu slovenske strane, razgovarali su sa slovenskim premijerom Antonom Ropom i ministrom vanjskih poslova Dimitrijem Rupelom.

Tom prigodom razjašnjena je situacija nastala nakon informacije o navodnoj izjavi slovenskog premijera za vrijeme posjete Njemačkoj, o tome da Slovenija uvjetuje ulazak Republike Hrvatske u EU dovršetkom procesa sukcesije.

Nakon što je slovenski premijer Anton Rop već u medijim demantirao tu informaciju, učinio je to još jednom u razgovoru s predsjednikom RH Stjepanom Mesićem i ministrom vanjskih poslova Toninom Piculom, istaknuvši neupitnu potporu Slovenije pri pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Premijer Rop je uz to naglasio da je ulazak RH u EU, i slovenski interes, te da se on u svakoj prigodi međunarodnih susreta i razgovora zalaže za što brži ulazak RH u EU.Priopćenja