Održana priredba "The Central European Summer Ball"

U nazočnosti glavnog tajnika Vijeća Europe Waltera Schwimmera stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijeću Europe, veleposlanik Neven Madey, potpisao je danas u ime Vlade Republike Hrvatske Europsku konvenciju o ustupanju kaznenih postupaka.

Konvencija omogućava da jedna država stranka Konvencije zatraži od druge da u njezino ime započne postupak protiv osumnjičene osobe. Republika Hrvatska je tijekom 2003. godine ratificirala devet, a potpisala pet pravnih instrumenata Vijeća Europe, čime jača hrvatski pravni sustav prema europskim standardima.

Značaj Europske konvencije o ustupanju kaznenih postupaka sastoji se u olakšavanju rješavanja kaznenih postupaka na provedbenoj razini, te učinkovitijoj borbi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala i korupcije.Priopćenja