Okrugli stol o Međunarodnopravnom položaju hrvatske nacionalne manjine u novom europskom kontekstu

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, u prostorijama MVEP-a, u utorak, 6. lipnja 2023. održan je okrugli stol na temu „Međunarodnopravni položaj hrvatske nacionalne manjine u novom europskom kontekstu“. Uvodne govore održali su ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas te predsjednica Odbora za Hrvate izvan RH Zdravka Bušić.

Na okruglom stolu sudjelovali predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, predsjednik Hrvatske građanske inicijative u Crnoj Gori Adrijan Vuksanović, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH Milan Bošnjak, savjetnica u MVEP-u Vanda Babić-Galić, predsjednik Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH Ivan Gugan, a moderirala je savjetnica u MVEP-u Jasmina Kovačević-Čavlović.

Razgovor sa sudionicima odvijao se u sljedećim tematskim okvirima: aktualni pravni status i činjenični položaj hrvatske nacionalne manjine, primjena europskih standarda manjinske zaštite - primjeri dobre prakse i kršenje manjinskih prava, potpora matične države i domicilne države hrvatskih nacionalnih manjina te perspektive opstanka hrvatskih manjinskih zajednica u europskim državama.

Kontinuirana potpora hrvatskoj nacionalnoj manjini diljem svijeta je strateški cilj Vlade HR, kao i očuvanje njihovog nacionalnog identiteta te jačanje zajedništva svih Hrvata kako u domovini, tako i u svijetu.Priopćenja