Održana konferencija 'The Adriatic-Ionian Region is You(th)' u Splitu

  • Slika
U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) i Jadransko jonskom inicijativom (JJI), u Splitu je 15. i 16. studenoga 2023. održana konferencija The Adriatic-Ionian Region is You(th)!. Konferenciju je organiziralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u suradnji sa Sveučilištem u Splitu. 
 
Sudionike konferencije video je porukom u ime MVEP-a pozdravio ministar vanjskih i europskih poslova g. Gordan Grlić Radman, istaknuvši važnost aktivnog sudjelovanja mladih u EUSAIR-u.
Riječ je o prvoj  EUSAIR konferenciji tako širokog spektra organiziranoj isključivo na temu mladih u jadransko jonskoj regiji. Cilj konferencije bio je upoznavanje studenata te drugih zainteresiranih sudionika  s EUSAIR-om, s Vijećem mladih EUSAIR-a (čije se konačno osnivanje očekuje tokom godišnjeg foruma u svibnju 2024.), umrežavanje dionika EUSAIR-a koji se bave pitanjima mladih (Cooperation and Development Institute, Adriatic-Ionian Youth Network, POPRI Slovenia, Mreža mladih Hrvatske) s komorama gradova jadransko jonske regije, gospodarskim komorama iste te UniAdrion sveučilišnom organizacijom. Na dvodnevnoj konferenciji sve su organizacije imale priliku predstaviti svoj rad kroz niz panela na kojima su okupljeni mogli saznati više o EUSAIR-u, sudjelovanja  mladih u Strategiji, ali i o gorućim problemima jadransko jonske regije iz perspektive mladih ljudi - poput odljeva mozgova te stambenih ili pak poslovnih izazova. Završno je MINTS organiziralo radionicu o održivom turizmu. Konferenciju je kroz 2 dana posjetilo više od 180 zainteresiranih osoba.
Organizacijom ovoga kao i drugih događanja, MVEP kao su koordinator hrvatskog predsjedanja EUSAIR-om (lipanj 2023 do lipanj 2024). aktivno doprinosi provedbi prioriteta i programa predsjedanja EUSAIR-om


Ostale vijesti