Odnosi između RH i SAD odnosi su partnerstva i suradnje...

Odnosi između RH i SAD odnosi su partnerstva i suradnje. Ponekad se među prijateljima oko pojedinih pitanja pojave i određene razlike u pristupu pojedinom problemu, no one nipošto ne opterećuju uspostavljene mehanizme suradnje, a niti postojeću bliskost stajališta o ključnim temama međunarodnih odnosa.

Izjava američkog veleposlanika Rossina svakako je u određenoj mjeri razočaravajuća, no treba je promatrati u kontekstu trenutnih napetih političkih prilika. Vlada RH očekuje da će se hrvatsko-američki odnosi i dalje razvijati u skladu s obostranim interesom i na dobrobit dvaju naroda. Naša dosadašnja suradnja je u stalnom usponu. Pitanja o kojima postoje razlike rješavali smo, na obostrano zadovoljstvo, direktnim kontaktima a ne preko medija.

Stajališta Vlade RH o iračkoj krizi su poznata. Hrvatska je izrazila svoju podršku vojnoj intervenciji u Iraku ukoliko ona bude uslijedila temeljem odgovarajuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, te je naglasila da će u svakom slučaju ispuniti sve ranije preuzete obveze. RH će i dalje djelovati u okviru aktivnosti Međunarodne anti-terorističke koalicije, te će poštivati obveze preuzete odlukom Vlade od 26. veljače.

Hrvatska je isto tako zainteresirana za uključenje u post-konfliktnu normalizaciju stanja i obnovu Iraka. Razmatramo i mogućnosti za uključivanje u humanitarne aktivnosti nakon što započne vojni sukob. Hrvatska, kao i veliki broj drugih zemalja, izražavanje stava o krizi u Iraku, ne smatra i ne želi smatrati pitanjem opredjeljivanja između SAD i EU. Hrvatska pridaje veliku važnost razvoju odnosa sa svim demokratski opredijeljenim državama, te se snažno se zalaže i za stabilno transatlantsko savezništvo.Priopćenja