MVP RH - Priopćenja za javnost

Nastavljajući proces usvajanja međunarodno-pravnih instrumenata Vijeća Europe stalni predstavnik Republike Hrvatske pri ovoj organizaciji veleposlanik Neven Madey predao je u ponedjeljak, 3. veljače 2002., glavnom tajniku Vijeća Europe Walteru Schwimmeru ratifikacijske isprave dvaju protokola, Protokola 12 i Protokola 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, najznačajnijeg pravnog instrumenta Vijeća Europe.

Protokolom 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zabranjuje se svaki oblik diskriminacije i jamči da nitko ne smije biti objekt bilo kojeg oblika diskriminacije niti jedne javne vlasti, bez obzira o kojem se razlogu radilo.

Protokol 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima od izuzetnog je značaja jer njime Vijeće Europe raspolaže pravnim instrumentom kojim se smrtna kazna ukida čak i za djela počinjena u ratu ili pri neposrednoj prijetnji ratom.Priopćenja