Mreži stručnjaka za razvojnu suradnju predstavljen sustav prijenosa znanja RH iz EU procesa

Mreža stručnjaka-praktičara u razvojnoj suradnji Practitioners' Network (https://www.dev-practitioners.eu/) je vodeća platforma stručnjaka EU u području razvojne suradnje koju čine 22 članice – uglavnom razvojne agencije vodećih država donatora.

Rad mreže usredotočen je na izgradnju kapaciteta članova putem razmjene informacija, koordinacije i usklađivanja aktivnosti u razvojnoj politici iz perspektive praktičara. Mreža i njene agencije-članice posjeduju veliko praktično znanje o provedbi razvojnih projekata u cijelom svijetu, te putem mreže razmjenjuju iskustva i rješavaju operativna pitanja.

U okviru video konferencije pod nazivom “Working Better Together under European Development Cooperation” održane 28. rujna 2021., RH je kao najmlađa država članica EU bila pozvana predstaviti svoj model prijenosa znanja državama korisnicama pomoći, s posebnim osvrtom na prijenos znanja iz područja EU pristupnog procesa. U cilju prijenosa dobre prakse te jačanja suradnje i komunikacije članova s institucijama DČ EU izvan ove mreže, gđa Iva Jantolek iz Službe za prijenos znanja predstavila je sustav provedbe projekata tehničke pomoći i koordinacije Twinning instrumenata  i ostvarene rezultate.

Članovi mreže posebno su se zanimali za hrvatski zakonodavni okvir koji omogućuje uključivanje stručnjaka javnog sektora u projekte međunarodne institucionalne suradnje, za što je ponuđena dodatna konzultacija s članovima mreže.

 Ostale vijesti