Ministar Picula je 12. studenog 2003. godine uručio potvrde o završenom 8. dvomjesečnom diplomatskom tečaju Diplomatske akademije MVP RH...

Ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Tonino Picula je 12. studenog 2003. godine uručio potvrde o završenom 8. dvomjesečnom diplomatskom tečaju Diplomatske akademije MVP RH. Tečaj je uspješno završilo 32 polaznika: profesionalnih diplomata i visokih službenika iz državne uprave. Uz jednogodišnji stručni diplomatski studij DA MVP povremeno organizira i dvomjesečne tečajeve s ciljem kontinuiranog obrazovanja diplomata.

Stručna predavanja održana su na temu aktualne vanjske politike RH, procesa europske integracije, međunarodnog prava, diplomatske prakse i gospodarske te javne diplomacije. Osim iskusnih diplomata MVP-a predavanja su održali ministar europskih integracija Neven Mimica, akademik Vladimir Ibler, mr. Božo Marendić, dr. Božidar Bakotić i dr. Budislav Vukas.Priopćenja