Državni tajnik Matušić sudjelovao na prvom sastanku Odbora za demokraciju Vijeća Europe

  • Slika
  • Slika
Državni tajnik za političke poslove Frano Matušić sudjelovao je 13. i 14. svibnja 2024. godine u Strasbourgu na inicijalnom plenarnom sastanku Odbora za demokraciju Vijeća Europe koji se održao temeljem odluke donesene na 4. sastanku na vrhu u Reykjaviku 2023. godine, s ciljem jačanja napora Vijeća Europe na unaprjeđenju standarda demokracije i dobrog upravljanja diljem Europe, kao i daljnjeg jačanja suradnje s civilnim društvom.
 
Sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici svih 47 država članica, otvorila je glavna tajnica Vijeća Europe, Marija Pejčinović Burić te posebno istaknula važnost 10 načela demokracije sadržanih u Principima iz Reykjavika koji su usvojeni na sastanku na vrhu 2023. godine. Državni tajnik Matušić pozdravio je uspostavu Odbora i novu strukturu rada, pritom naglasivši važnost suradnje institucija Vijeća Europe s ostalim međuvladinim strukturama u području zaštite ljudskih prava, demokracije i vladavine prava.
 
Novoosnovani Odbor ima za cilj usmjeriti međuvladin rad Vijeća Europe prema učinkovitoj provedbi Principa iz Reykjavika u području demokracije te kroz suradnju s civilnim društvom i akademskom zajednicom kao i ostalim relevantnim strukturama. Ujedno, očekuje se da će Odbor usvojiti opće smjernice vezane uz veću uključenost civilnog društva i akademske zajednice u demokratske procese, bolju povezanost s djelovanjem Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti te Europskim sudom za ljudska prava kao i smjernice za uspostavu tematskih pododbora koji bi trebali razmatrati daljnju razradu mehanizama u cilju provedbe Principa iz Reykjavika.

Priopćenja