Državna tajnica Metelko-Zgombić na sastanku EU MED9 ministara i državnih tajnika

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić  sudjelovala je 12. i 13. rujna 2023. na sastanku ministara i državnih tajnika za europske poslove, na Malti, u okviru priprema za sastanak na vrhu čelnika EU MED9 koji će se održati 29. rujna na Malti. EU MED9 čini devet mediteranskih i južnih zemalja članica Europske unije – Cipar, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska.

Tijekom sastanka održana su dva panela. U okviru prvog panela raspravljalo se o operacionalizaciji angažmana EU-a u državama Južnog susjedstva (Alžir, Maroko, Tunis, Libija, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Palestina i Sirija), uzimajući u obzir sadašnji  geopolitički kontekst i posljedice ruske agresije na Ukrajinu. Istaknuto je da je riječ o regiji od posebnog strateškog značaja u kojoj je nužno ojačati ulogu EU-a. Ministri i državni tajnici su se složili da regija Južnog susjedstva treba ostati visoko na agendi EU-a te da se operacionalizacija angažmana EU-a u Južnom susjedstvu treba temeljiti na partnerskom pristupu odnosno strateškim partnerstvima po mjeri, kojima će se identificirati zajednička rješenja za izazove prisutne na objema obala Mediterana, ali i koristiti zajedničke prilike u obostranom interesu. Kao prioritetna područja za tematsku suradnju posebno su istaknuti energija, napose zelena, te migracije, povezivost, klimatske promjene, ulaganja i trgovina. Državna tajnica Metelko-Zgombić je dodatno istaknula uključenost Hrvatske u regiji Južnog susjedstva vezano za prijenos iskustava iz demokratske tranzicije, jačanje kapaciteta javnih i državnih institucija, pomirbu, razminiranje, održivi turizam, zdravlje, osnaživanje žena, a napose potencijal koji se otvara za suradnju u energetskom sektoru. 

Na drugom panelu raspravljalo se o reviziji Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. Ruska agresija na Ukrajinu kao i posljedice kriza koje su iz tog proizašle značajno su iscrpile proračun EU-a te je potrebno žurno osigurati dodatna sredstva kako bi Unija nastavila djelovati u nizu ključnih prioriteta i obveza, uključujući i nove potrebe. Ministri i državni tajnici potvrdili su prioritetnu važnost daljnjeg financiranja Ukrajine. Ujedno su se složili da je za EU MED9 države od posebnog značaja osiguravanje dostatnih sredstava za financiranje potreba u području migracija. Nadovezujući se na prethodnu raspravu posebno su istaknute potrebe glede Južnog susjedstva i financiranja tzv. južne migrantske rute. Dodatno, državna tajnica Metelko-Zgombić istaknula je i važnost osiguranja dostatnih sredstava za zapadno-balkansku rutu koja je druga najopterećenija ruta dolazaka migranata u EU te je ukazala na izuzetno veliki migracijski pritisak kojem je Hrvatska izložena. Državna tajnica je istaknula i značajne obveze koje  proizlaze iz novog Pakta o migracijama  i azilu te se založila za osiguravanje nužnih dodatnih sredstava za ulaganja u sustav azila, graničnu infrastrukturu i zaštitu vanjskih granica EU-a. Istaknula je i podršku prijedlogu Europske komisije o dodatnim sredstvima za ubrzanje gospodarskog razvoja država zapadnog Balkana, a kojima će se ubrzati provedba reformi na njihovu europskom putu.

Zaključno, ministri i državni tajnici potvrdili su postojanje zajedničkih interesa MED9 koji će se u narednom razdoblju razraditi u cilju predstavljanja na razini EU-a. 

Priopćenja