Godišnji sastanak o sudjelovanju institucija RH u Twinning i TAIEX instrumentu

Tradicionalno, već sedmu godinu za redom, u organizaciji Službe za prijenos znanja i Uprave za europsko i međunarodno pravo MVEP-a, 11. prosinca 2020. godine, u virtualnom obliku priređen je godišnji sastanak na temu sudjelovanja institucija RH u Twinning i TAIEX instrumentu. Sastanak su otvorile gđa Gordana Vidović Mesarek, pomoćnica ministra u Upravi za europsko i međunarodno pravo i nacionalna kontakt točka za TAIEX te gđa Dubravka Smolić Vlaić, voditeljica Službe za prijenos znanja i nacionalna kontakt točka za twinning instrument. Sastanak je kao i svake godine do sada bio prilika za informiranje kontaktnih točaka za twinning i TAIEX u institucijama RH kao i razmjenu informacija o novostima te pozitivnim primjerima i iskustvima u provedbi instrumenata međunarodne institucionalne suradnje EU.

Okupljanje institucija RH prvenstveno je organizirano kako bi se u sažetom obliku predstavila inicijativa „Twinning beyond 2020“, pokrenuta s ciljem iniciranja dijaloga država članica o dodatnoj reformi twinning instrumenta i pojednostavljivanju procedura. Ujedno, kontaktne točke su informirane i o proširivanju twinninga i TAIEX-a i na druga geografska područja izvan onih obuhvaćenih EU politikom susjedstva, a što je rezultiralo ugrađivanjem istih u velik broj strateških dokumenata koji potiču razvoj slabije razvijenih zemalja. U tom kontekstu g. Dalibor Matić iz Službe za razvojne politike MVEP-a predstavio je svrhu NDICI instrumenta koji u Višegodišnjem financijskom okviru okrupnjuje više instrumenata razvojne politike, iz kojih će se između ostalog financirati i instrumenti međunarodne institucionalne suradnje.

Kao i svake godine do sada sastanak je poslužio za razmjenu iskustava i naučenih lekcija u provedbi Twinning i TAIEX projekata. Tom prilikom gđa Mateja Horvat, stalna twinning savjetnica (Resident Twinning Advisor-RTA) na projektu Državne geodetske uprave u Moldovi, inače djelatnica Središnje agencija za financiranje programa i projekata EU (SAFU) predstavila je ulogu RTA-a i iskustvo u upravljanju twinning projektom na terenu.

Republika Hrvatska vrlo aktivno sudjeluje u ovim instrumentima od svoga članstva u EU te se sa svakom godinom bilježi sve veći interes HR institucija za sudjelovanje u istima. Iako je godina iza nas bila obilježena krizom, Hrvatska je dokazala svoju izuzetnu spremnost na prilagodbu tom prilikom te je i dalje među predvodnicama po broju održanih TAIEX aktivnosti i twinning projekata.

Znanja i iskustva hrvatskih stručnjaka iz procesa pristupanja RH EU i dalje ostaju iznimno tražena i cijenjena među državama korisnicama, ali i među državama članicama-partnerima u konzorcijima. Europska komisija u svojoj službenoj statistici Hrvatsku i dalje ističe kao državu članicu EU koja je najaktivnija u TAIEX-u te najuspješnija u twinning projektima u državama jugoistočne Europe. Hrvatske institucije do sada bilježe sudjelovanja u ukupno 34 Twinning projekta u 8 država partnera, te ukupno 483 hrvatskih stručnjaka u TAIEX bazi (značajan porast u odnosu na prošlu godinu), od čega je samo u 2020. godini provedeno 44 TAIEX aktivnosti te dobiveno ukupno 6 twinning projekata.Ostale vijesti