Neformalni sastanak Nacionalnih koordinatora Pakta o stabilnosti održan je 5. ožujka 2003. u Beču, pod predsjedanjem dr. Erharda Buseka, Posebnog koordinatora Pakta o stabilnosti. Na sastanku su razmotrene dosadašnje aktivnosti i zacrtane predstojeće, a Republiku Hrvatsku je predstavljao Gordan Markotić, Nacionalni koordinator Pakta o stabilnosti.

Na sastanku je podnijeto izvješće o dosadašnjim rezultatima provedbe prioritetnih aktivnosti Pakta o stabilnosti za 2003.g. (tzv. core objectives: mediji, lokalna demokracija i prekogranična suradnja, infrastruktura, trgovina i investicije, upravljanje i stabilizacija kretanja stanovništva, suzbijanje organiziranog kriminala, područje sigurnosti i obrane), kao i o ostalim aktivnostima svih triju Radnih stolova.

Pozdravljeno je potpisivanje, od strane RH, Memoranduma o razumijevanju o stvaranju tržišta električne energije u JIE i njegovom povezivanju s tržištima EU.

Za srijedu 12. ožujka o.g. najavljen je sastanak potencijalnih donatora Sava inicijative u Bruxellesu te je podnijeto izvješće o okončanju sklapanja mreže bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini u JIE.

Objavljeno je da je predsjedateljica I. Radnog stola Pakta o stabilnosti postala Elisabeth Rehn, bivša finska ministrica obrane i specijalna izvjestiteljica UN-a za ljudska prava u BiH, RH, SRJ i Makedoniji.

Najavljeno je održavanje sastanka svih triju Radnih stolova i Regionalnog stola, 26.-27. svibnja o.g. u Cavtatu, na kojem se očekuje sudjelovanje visokih predstavnika Europske komisije, Grčke koja predsjeda EU i Italije, kao sljedećeg predsjedatelja, budući da je ovo posljednji sastanak zemalja JIE prije sastanka u Solunu 21. lipnja 2003.Priopćenja