Sezona opterećena iračkom krizom

Aktualni događaji na međunarodnoj političkoj sceni, poglavito vezano uz iračku krizu, nesumnjivo će utjecati i na svjetska turistička kretanja u sezoni koja je pred nama. Neke tradicionalno turističke zemlje, posebice one u regiji izravne opasnosti, platit će visoku cijenu gubitkom očekivanih prihoda.

Hrvatska, srećom, prema pokazateljima s turističkih burzi, ali i izvješćima utjecajnih medija iz našeg zapadnog susjedstva, sve se više predstavlja kao »ljetni hit 2003«. Talijanski mediji, primjerice, ovih su dana obavili procjene o »turističkom rekordu Hrvatske«, najavivši za ovo ljeto dolazak milijun Talijana na hrvatsku obalu. Za turizam Hrvatske takve su prognoze optimistične ne samo zbog izdašnih kvantitativnih pokazatelja, već i stoga što naša zemlja opet uspješno gradi svoju tradicionalnu strukturu gostiju u kojoj su sve brojniji turisti iz zapadnoeuropskih zemalja. Tako su u prošloj godini među stranim turistima u Hrvatskoj najveći broj noćenja ostvarili gosti iz Njemačke, Slovenije, Italije, Češke, Austrije, Poljske i Mađarske.

Kako i koliko ratne krize i politička nestabilnost i nesigurnost mogu tragično utjecati na turizam, uvjerili smo se na vlastitom iskustvu u godinama kada je Hrvatska bila pod agresijom. Koliko nas je to stajalo najbolje ilustrira podatak da smo se po broju gostiju tek 2001. uspjeli približiti posljednjoj predratnoj 1990. godini. Dakle, naš je turizam punih deset godina išao ispod već dosegnute razine koja se gradila desetljećima. Dok su se u tom razdoblju drugi razvijali, mi smo bili izloženi razornim posljedicama. Imali smo 665.000 prognanika od kojih je 80.000 bilo smješteno u hotelima, izravne štete procijenjene su na 2,2 milijarde eura, a neizravne na čak 7 milijardi eura.

Turizam je strateška poluga gospodarskog razvoja Hrvatske (danas udio turizma u ukupnom GDP-u u RH iznosi oko 15 posto). Turizam, osim toga, predstavlja i jedno od najsnažnijih obilježja našeg identiteta u svjetskoj javnosti koja nas poznaje kao jednu od najljepših obala s oko 1100 otoka, kao zemlju s ekološki očuvanom prirodom, osam nacionalnih i deset parkova prirode, s bogatim povijesnim i kulturnim naslijeđem i spomenicima među kojima su i oni pod zaštitom UNESCO-a.

Turistički image Hrvatske više volim doživljavati i osjećati kao njezin građanin. Kao ministar vanjskih poslova, istaknuo bih ovom prigodom jedan važan iskorak koji smo napravili u promoviranju i razvijanju naše gospodarske dipomacije koja bi u skoroj budućnosti trebala imati stožerno mjesto u strategiji vanjske politike Republike Hrvatske. Jedna od temeljnih zadaća hrvatske gospodarske diplomacije svakako mora biti i promocija Hrvatske kao zemlje velikih turističkih mogućnosti, odnosno turizma kao središnjeg pogona njezina gospodarskog napretka.

Na koncu, vrijedi naglasiti da smo turističku promociju naše zemlje u svijetu dodatno ojačali i nedavnom predajom zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji. Taj događaj, koji su zabilježili svi relevantni europski mediji, te pozdravili svi naši europski partneri, zacijelo će donijeti plodove i u turizmu jer naša aplikacija za EU, između ostalog, znači da je Hrvatska sigurna i stabilna zemlja okrenuta gospodarskom napretku i koja teži vrijednostima najnaprednijih europskih demokracija.