Putni list

Putni list je putna isprava koja se izdaje hrvatskim državljanima koji nemaju valjanu putovnicu ili osobnu iskaznicu za jednokratno putovanje u Republiku Hrvatsku. Izdaje se s rokom važenja koji je potreban za povratak u Republiku Hrvatsku, ali najduže do 30 dana.

Zahtjevu za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti:
-          dvije istovjetne fotografije veličine 3,0 x 3,5 cm
-          identifikacijski dokument (javna isprava sa slikom)
-          dokaz o državljanstvu (ukoliko se kao identifikacijski dokument ne prilaže hrvatska putovnica ili osobna iskaznica kojoj je istekao rok valjanosti)
-          ako se radi o gubitku ili krađi putovnice ili osobne iskaznice treba priložiti i potvrdu prijave nestanka od švicarske policije
-          popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista (dostupan u veleposlanstvu)
-          dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putnog lista

Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev podnose oba roditelja, odnosno zakonski zastupnik. Roditelji zahtjevu trebaju priložiti valjani identifikacijski dokument i dokaz o srodstvu (rodni list) ili dokument o skrbništvu.

U slučajevima kad samo jedan roditelj ostvaruje punu roditeljsku skrb, sudsko rješenje ili odluka o tome moraju biti priznati i evidentirani kod nadležnih tijela Republike Hrvatske.