Uputa za ovjeru potpisa

Za ovjeru potpisa u Veleposlanstvu RH nužna je osobna prisutnost stranke čiji se potpis ovjerava i original njezine važeće hrvatske putovnice, ili original važeće hrvatske osobne iskaznice. Pristojba za ovjeru iznosi 50 PLN po potpisu.

U nedostatku originala važeće hrvatske putovnice, ili važeće hrvatske osobne iskaznice, ovjeru potpisa molimo zatražite pred javnim bilježnikom Republike Poljske, a zatim nadovjeru međunarodnim pečatom Apostille.