Upis djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana RH

Ako je barem jedan od roditelja u vrijeme djetetovog rođenja hrvatski državljanin i dijete nije napunilo 18 godina života, dijete može steći hrvatsko državljanstvo prirođenjem suglasno odredbama čl. 5 Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 222/92, 4/94) na način da se putem ovog Veleposlanstva zatraži upis rođenja djeteta, suglasno odredbama čl. 41 Zakona o državnim maticama NN96/93) u maticu rođenih prema mjestu posljednjeg prebivališta roditelja u Republici Hrvatskoj, odnosno u centralnu evidenciju Grada Zagreba, ukoliko niti jedan od roditelja koji su hrvatski državljani nisu imali prebivalište u Republici Hrvatskoj i u knjigu državljana Republike Hrvatske.

Za upis je potrebno dostaviti:

  • popunjenu i potpisanu tiskanicu prijave upisa
  • domovnice roditelja, ovjerene kopije
  • putovnice roditelja, ovjerene kopije
  • original stranog IMR- izvatka iz matice rođenih (na međunarodnom obrascu ili ovjereni prijevod)
  • pismenu izjavu o narodnosti djeteta  (5.11.Naputka za provedbu zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih, NN 202/2003)
  • za upis djeteta u državne matice i knjigu državljana ne naplaćuje se konzularna pristojba

Veleposlanstvo po podnesenom zahtjevu za izdavanje Izvoda iz matice rođenih i domovnice, dostavlja Izvod iz matice rođenih i domovnicu, uz naplatu konzularne pristojbe od 190 PLN.

Dodatno, kopije domovnica i putovnica roditelja moraju biti ovjerene. Strane isprave pečatom Apostille, a hrvatske isprave pečatom veleposlanstva. Za ovjeru, veleposlanstvo naplaćuje 50,00 PLN po ispravi.

Trajanje postupka ne može se predvidjeti, jer ovisi o okolnostima svakog pojedinog slučaja.

Tek nakon pribavljanja hrvatskog rodnog lista i domovnice, možemo zaprimiti zahtjev za izradu putovnice.