Carinski propisi

Fizičke osobe, hrvatski i strani državljani, oslobođeni su plaćanja carine pri unosu svoje osobne prtljage i roba nekomercijalne naravi, koju kao putnici iz inozemstva unose u carinsko područje RH u svojoj osobnoj prtljagi. Roba u osobnoj prtljagi putnika podrazumijeva predmete (u razumnoj količini) za osobnu upotrebu, neophodnu putniku za vrijeme njegovog putovanja i izbivanja izvan mjesta stalnog boravišta, kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine.

U okviru osobne pretljage, uz oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost mogu se unijeti:

  • duhan i duhanski proizvodi: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa ili 50 cigara ili 250 g duhana za pušenje
  • alkohol i alkoholna pića: 1 l žestokog pića, 2 l desertnih vina, pjenušaca ili likera, 2 l ostalog vina, srazmjerne kombinacije količina navedenih pića
  • parfemi do 50 ml i toaletne vode do 25 ml
  • lijekovi i medicinski proizvodi u količini neophodnoj za putnikove osobne potrebe
  • homeopatski proizvodi: najviše jedno pakiranje

Fizičke osobe s uobičajnim boravištem u inozemstvu, mogu uz oslobođenje od plaćanja carine privremeno unositi razne predmete radi njihova korištenja za svoje osobne potrebe, kao i potrebe svoje obitelji za vrijeme privremenog boravka na carinskom području RH. Pod osobnim predmetima smatraju se primjerice video kamere, prijenosni TV aparati i audio uređaji, foto aparati, oprema za kampiranje, jedrenje, ronjenje, skijanje, klizanje, planinarenje, kamp kućice, plovila za razonodu, prijenosni medicinski uređaji s priborom (ukoliko su putniku neophodni), kućni ljubimci i slično. 

Za sva ostala specifična pitanja oko uvoza u RH molimo da se obratite VRH Varšavi.