Vojni obveznici – novaci

Temeljem članka 39. stavaka 1. Zakona o obrani ( NN broj: 33/02, 58/02 i 76/07) donesena je Odluka ( NN broj 105/07), kojom se od 1. siječnja 2008. godine novaci neće pozivati na obvezu služenja vojnog roka.

Novak koji boravi u inozemstvu od rođenja ili je s roditeljima otišao u inozemstvo prije nastanka novačke obveze dužan je u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina prijaviti se u diplomatsko-konzularno predstavništvo RH u inozemstvu radi uvođenja u vojnu evidenciju.