Ovjere

Veleposlanstvo RH u Ljubljani  vrši  ovjere potpisa  hrvatskih državljana  (uz njihovu osobnu nazočnost i predočenje valjane hrvatske identifikacijske isprave - hrvatske putovnice ili osobne iskaznice) na punomoćima, izjavama i na određenim vrstama ugovora, te vrši ovjeru istovjetnosti preslika (prijepisa) s izvornikom.

Konzularna pristojba za ovjeru potpisa (za svaki potpis koji se ovjerava) iznosi 9,00 €.

Za svaki prijepis ili presliku sačinjenu u Veleposlanstvu s ovjerom konzularna pristojba iznosi:

  • za prvu stranicu 9 €
  • za svaku sjedeću stranicu 7 €