Odjava prebivališta i prijava privremenog odlaska izvan RH

Za odjavu prebivališta putem Veleposlanstva potrebno je priložiti:

  • popunjeni obrazac (dostupan u Veleposlanstvu)
  • osobnu iskaznicu (poništava se prilikom predaje zahtjeva)
  • potvrdu o adresi u Republici Sloveniji


Prijava privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske

Za prijavu privremenog odlaska izvan RH putem Veleposlanstva potrebno je priložiti:

  • popunjeni obrazac (dostupan u Veleposlanstvu)
  • valjanu osobnu iskaznicu
  • potvrdu o adresi u Republici Sloveniji
  • dokaz o razlogu boravka u Republici Sloveniji ovisno o razlogu (npr. potvrda poslodavca, ugovor o radu, potvrda škole ili fakulteta, potvrda medicinske ustanove i dr.)

* Zahtjev za djecu podnose oba roditelja uz predočenje rodnog lista.

Uz zahtjev za odjavu prebivališta ili prijavu privremenog odlaska iz RH plaća se pristojba u iznosu 16 €

Kada je građanin obvezan odjaviti prebivalište, a kada prijaviti privremeni odlazak iz Republike Hrvatske?

Prema odredbama Zakona o prebivalištu obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj postoji za one hrvatske državljane koji su iselili iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustili učiniti odjavu mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su iselili u roku 15 dana od iseljenja. Prema tome odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj mora samo ona osoba koja se trajno nastanila u inozemstvu. Prilikom odjave prebivališta ta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja.

Hrvatski državljanin koji se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, nego privremeno boravi izvan Republike Hrvatske radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja i drugih razloga nije dužan odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ta osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu. Ako nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku, obavijest o svojem privremenom boravku u inozemstvu može dati i u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu te mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrdu o zaposlenju, školovanju, dozvolu boravka u inozemstvu i sl., a u nekim slučajevima i svoju pisanu

izjavu o razlozima boravka u inozemstvu). Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Dakle, osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Te su osobe dužne dojaviti da privremeno borave u inozemstvu i dojavu obnoviti nakon proteka razdoblja od 5 godina te nadalje dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od tri godine, ako i dalje budu boravile u inozemstvu.

Međutim, osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali nisu nikad živjele u mjestu prijavljenog prebivališta (prebivalište su prijavile fiktivno), dužne su odjaviti svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj bez obzira žive li i dalje u državi u kojoj su živjele i prije fiktivne prijave prebivališta u Republici Hrvatskoj ili sada žive u nekoj drugoj državi.

Više informacija na:

https://www.mup.hr/gradjani/prebivalisteiboraviste