Prijava sklapanja braka

Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima Republike Slovenije sklopili brak mogu putem  Veleposlanstva prijaviti sklapanje braka u maticama vjenčanih u RH.

 Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci
  • presliku valjane putovnice ili druge identifikacijske ispravu oba supružnika

Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova, a za one koji nemaju prebivalište u RH u jednom od matičnih ureda Grada Zagreba.
Za prijavu sklopljenog braka ne naplaćuje se konzularna pristojba, no ukoliko se zahtjeva izdavanje domovnice i vjenčanog lista na novo osobno ime, za te radnje se naplaćuje konzularna pristojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.