Putni list

Putni list je putna isprava Republike Hrvatske koja služi za povratak u Republiku Hrvatsku a izdaje se hrvatskim državljanima koji borave ili se zateknu u inozemstvu bez putovnice (izgubljena, ukradena ili nedostupna), odnosno osobne iskaznice. Istim putnim listom mogu se koristiti bračni drug i djeca korisnika putnog lista ako su upisani u putni list u koji su unesene njihove fotografije.

Putni list se izdaje s rokom valjanosti koji je potreban za povratak u Hrvatsku, ali najdulje do 30 dana.

Za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti sljedeće:

  • identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet);
  • dokaz o državljanstvu (ukoliko se zahtjevu ne prilaže hrvatska putovnica ili osobna iskaznica kao identifikacijski dokument kojemu je istekao rok valjanosti); 
  • 2 istovjetne fotografije  veličine 30 x 35 mm s pogledom prema naprijed i to tako da 70 do 80 posto visine fotografije prikazuje glavu osobe od brade do tjemena, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape ili marame), te koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva. Iznimno, može se priložiti fotografija s pokrivalom na glavi, ako se pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo;
  • potvrdu slovenske policije o krađi ili gubitku putovnice, te pisana izjava o svim okolnostima gubitka  ili krađe putovnice;   
  • ako nije riječ o krađi ili gubitku, uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilaže se i postojeća putovnica čiji je rok valjanosti istekao ili koja ne može služiti svojoj namjeni, koja se fizički poništava te vraća podnositelju zahtjeva.

Ako je hrvatski državljanin u Republici Sloveniji ostao bez putne isprave (izgubljena ili ukradena), prijavljuje njezin gubitak ili krađu nadležnoj slovenskoj policijskoj postaji. Po dobivenom policijskom zapisniku javlja se u Veleposlanstvo RH u Ljubljani radi izdavanja putnog lista za povratak u  Republiku Hrvatsku. Osoba će kod prijave nestanka putovnice dati i pisanu izjavu o svim okolnostima krađe ili gubitka putovnice. 

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se osobno, a za maloljetne odnosno poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putnog lista podnose zakonski zastupnici. Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putnog lista podnose osobno oba roditelja. 

Za izdavanje putnog list naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 33 € .

Napomena;

Za novorođeno dijete, koje još nije upisano u knjigu državljana RH, za izdavanje putnog lista zbog žurnog putovanja u Republiku Hrvatsku, roditelji uz zahtjev za izdavanje putnog lista moraju priložiti izvornik izvatka iz matice rođenih.