Udstedelse af recepter til medicin i Republikken Kroatien

LOVENS RAMMER ER:
Lov om medicin ("Statstidende", nummer 76/2013)
Regulativ om fremgangsmåden for opdeling af medicin i grupper samt lægens  udskrivelse af medicin og udstedelse af recepter ("Statstidende" nummer 86/2013 og 90/2013)

LÆGENS UDSKRIVELSE AF MEDICIN 
Personen, bemyndiget/autoriseret til at udskrive medicin i Republikken Kroatien er en medicinsk læge, henholdsvis en uddannet tandlæge.
Den autoriserede person som udskriver recepter i EU medlemslande er den person, som på baggrund af lovgivningen i det pågældende land er defineret som sådan.

VEDR. RECEPTER
Receptens indhold er reguleret i art. 16. i Regulativet, som i sin helhed er afstemt med Komissionens Direktiv for anvendelse, som har betegnelsen 2012/52/EU af 20. december 2012. Den omhandler de forholdsregler, som muliggør godkendelse af lægelige recepter, udskrevet i andre lande, medlemmer af  Den Europæiske Union (SL L 356, 22. 12. 2012).
Recepter, udskrevet af en autoriseret læge i medlemslandet, og som indeholder alle oplysninger ifølge Direktivets Annex 2012/52/EU vil blive godkendt af kroatiske apotekere og på baggrund af dem vil patienten kunne få udleveret (købe) medicin i et kroatisk apotek.

Recepter til antibiotika er gyldige i 3 dage og en recept til engangsbrug i 15 dage. En recept til narkotika i 5 dage fra receptens udstedelse. Dette gælder for recepter udstedt i Republikken Kroatien.
En recept til udlevering af medicin flere gange kan maksimalt bruges 12 gange, hvilket i de fleste tilfælde betyder et år (afhængigt af indpakningen), med den autoriserede persons angivelse af hvor mange gange medicinen er blevet udleveret. Ifølge dette vil den uddannede farmaceut kunne udlevere medicinen på apoteket maksimum igennem et år, medmindre den autoriserede person fra medlemslandet har anbefalet noget andet.

Medicin, som indeholder narkotiske stoffer kan udleveres på baggrund af en recept, som angiver den fornødne mængde, nødvendig til brug i maksimum 30 dage.
Den samlede mængde af den udskrevne narkotika for 30 dages anvendelse må ikke være større end:

1.  0,6 g  buprenorfin,

2.  6,0 g  morfin,

3. 15,0 g  pentazocin,

4.  7,5 g  kodein,

5.  1,0 g  fentanil

6.  2,4 g  metadon,

7.  15 g  oxicodon.

Hvad angår medicinsk behandling af personer, som er afhængige af narkotiske stoffer, samt personer som er under behandling for ondartede sygdomme, kan disse til eget brug medbringe den mængde af medicin, som er tilstrækkelig og nødvendig for maksimum en måneds brug. Hvis der er tale om en person, som er afhængig af narkotiske stoffer og som agter at opholde sig i Kroatien i længere tid, skal den pågældende henvende sig til nærmeste Center for behandling af afhængigheden, hvor den ansvarlige læge vil forsyne pågældende med recept til fortsat terapi, i lighed med patienter fra Republikken Kroatien. Ifølge anbefalinger fra Den Europæiske Kommission, kan lægen, hvis der er tale om behandling af en person som lider af en ondartet sygdom, kun udskrive recept til en gangs brug.

Reglerne for godkendelse af recepter, udskrevet i andre EU medlemslande vil træde i kraft den 
25. oktober 2013.

Ikke receptpligtig medicin kan købes i kroatiske apoteker uden begrænsninger.