Midlertidigt ophold

Ansøgning vedrørende førstegangs midlertidige ophold i Republikken Kroatien skal indgives personligt til Ambassaden i den sædvanlige arbejdstid. Ansøgningen kan også indgives i Republikken Kroatien, til den politistation som man hører til efter adressen hvor man agter at bosætte sig.

Følgende dokumentation er nødvendig ved indgivelsen af ansøgningen:

 • Ansøgning til udstedelse af førstegangs tilladelse til midlertidigt ophold (fås i Ambassaden)
 • 2 farvebilleder (35 x 45 mm)
 • Kopi af rejsedokumentet
 • Straffeattest, legaliseret af i Danmarks Udenrigsministerium (http://um.dk/)
 • Bevis for at man har tegnet en sygeforsikring, som  gælder i Republikken Kroatien
 • Bekræftelse på at man er beskæftiget eller under uddannelse, som skal passes regelmæssigt
 • Bevis for at man har regelmæssige indtægter
 • Bevis for at man har sikret sig en bolig i Republikken Kroatien (lejekontrakt eller et ejerskabsbevis, en plads på et kollegium eller lignende)
 • Underskrevet tilsagn om at man giver tilladelse til check af oplysninger ved indgivelsen af ansøgningen.

Supplerende dokumentation som kan være nødvendig:

 • Skøde for en bolig (ejerskabsbevis)

Ved familiesammenføring:

 • Vielsesattest (eller fødselsattest, hvis der er tale om børn og forældre)
 • Statsborgerskabsbevis eller bevis for at ægtefællen (et medlem af familien) har ophold i Republikken Kroatien

Ved skoleophold/uddannelse:

 • Bevis på at man har et stipendium (hvis den udenlandske borger har fået stipendium til studier i udlandet).
 • Bevis på at man er blevet optaget på en skole på mellemniveau, et universitet eller lignende uddannelsessted i Republikken Kroatien.

Ansøgning for forlængelse af et midlertidigt ophold indgives af den udenlandske borger hos den ansvarlige myndighed i Republikken Kroatien (Politiet), senest 30 dage før udløbet af den stadig gyldige opholdstilladelse.

Ønskes der yderligere oplysninger kan der findes mere detaljerede oplysninger på:hhtp://www.mup.hr