Hvordan man registrerer et barns fodsel

Ansøgning om registrering af et barns fødsel skal indgives til statens matrikel over nyfødte samt til registret over Republikken Kroatiens statsborgere af en af forældrene (den af dem som er kroatisk statsborger hvis begge forældre ikke er det).

For at registrere et barns fødsel skal man have følgende dokumenter:

  • Formularen for registreringen af fødslen  (fås i Ambassaden)
  • Barnets fødselsattest, legaliseret af dansk Udenrigsministeriet (www.um.dk) og  oversat til kroatisk
  • Statsborgerskabsbevis for begge forældre (f.eks. et gyldigt pas)

Det nyfødte barn skal skrives ind i bøgerne over nyfødte på et fogedkontor, afhængigt af bopælen i Republikken Kroatien.