Bekraeftelser

Republikken Kroatiens Ambassade udsteder (dog udelukkende efter fremvisning af gyldigt kroatisk pas eller identitetskort) bekraftelser pa underskrifter for kroatiske statsborgere  pa fuldmagtsbeviser, erklaringer og visse kontrakter samt udsteder bekraftelser pa gyldigheden af kopier, som svarer til originalen.

Med udstedelsen af sadanne bekraftelser pa underskrifter kan Ambassaden ikke holdes ansvarlig hvad angar indholdet af det autoriserede dokument.