Bekraeftelser

Republikken Kroatiens Ambassade udsteder (dog udelukkende efter fremvisning af gyldigt kroatisk pas eller identitetskort) bekræftelser på underskrifter for kroatiske statsborgere  på fuldmagtsbeviser, erklæringer og visse kontrakter samt udsteder bekræftelser på gyldigheden af kopier, som svarer til originalen.

Med udstedelsen af sådanne bekræftelser på underskrifter kan Ambassaden ikke holdes ansvarlig hvad angår indholdet af det autoriserede dokument.