Kroater i Danmark

Der bor i øjeblikket ca. 2.500 kroatiske statsborgere i Danmark. Indtil for et par år siden var dette tal på ca. 1.000 personer, hvoraf hovedparten flyttede hertil i 60-erne og et mindre antal i 80-erne og 90-erne i sidste århundredet. Blandt de ankomne kroatere fra 90-erne var størsteparten fra Bosnien og Hercegovina. Denne trend ændredes da Kroatien kom ind i Den Europæiske Union og efter juli 2013 kan man konstatere at antallet af kroatiske tilflyttere stiger. Ifølge statistikken, bor der nu ca. 2.500 kroatere i Danmark, de fleste i København og omegn, men der er også mange bosat i de større danske byer, som Aarhus og Aalborg i Jylland.

Foreninger:
På trods af det forøgede antal af kroatere i Danmark findes der her ikke en egentlig/klassisk forening eller en aktiv organisation, som samler de herboende kroatiske statsborgere. På grund af et for ringe tilslutning og pengeproblemer lukkede den nu ikke mere eksisterende kroatiske forening, "Kralj Tomislav" ("Kong Tomislav"), i slutningen af 2006. Og Den kroatiske kulturforening  i Danmark (Hrvatska kulturna udruga u Danskoj), stiftet i 2012 og registreret i København, beliggende ved adressen Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, Smakkegårdsvej 71 - i nærheden af Gentofte Station - stoppede også aktiviteterne (selvom den formelt stadig eksisterer og har sin mail adresse: hkuud@hkuud.dk ).

På de sociale medier, som Facebook, er der flere grupper som samler kroatere i Danmark, hvoraf de mest aktive i øjeblikket er Hrvati u Danskoj–Croats in Denmark: https://www.facebook.com/groups/436064396484255/about/, samt senere stiftet og tiltænkt Kroatere i Danmark ( https://www.facebook.com/Hrvati-u-Danskoj-680334048669789/).

Personer, som kunne være interesserede i at engagere sig i fornyelse af foreningernes aktiviteter er velkomne til at henvende sig til Ambassaden hvor de kan få informationer og hjælp.

Undervisning af børn på kroatisk:

I Danmark findes der ikke undervisning (frivillig) i det kroatiske sprog for efterkommere af de kroatiske statsborgere.

Messer på kroatisk :
I Danmark findes der ikke en egentlig katolsk mission, men man kan gå til messe på kroatisk to steder:

  • I København afholdes der, under ledelse af Den kroatisk katolske mission fra Malmø, messe på kroatisk - en gang om måneden - anden søndag i måneden (undtagen i juli og august), med begyndelse kl. 18.00. Messen afholdes i Jesu Hjerte Kirke, http://www.jesuhjertekirke.dk, adr.: Stenosgade 4, 1616 København V.
  • I Kolding (Jylland) afholdes der, under ledelse af Den kroatisk katolske mission fra Neumünster (Tyskland), messe i Sct. Michaels Kirke flere gange om året (http://www.sct-michaels-kirke.dk/index.htm), adr.: Sct. Michaels Gade 2, 6000 Kolding.

Oversigt over messer i 2018:    

  • den 2. april (Påskemandag), kl. 14.00
  • den 15. september (lørdag), kl.14.00
  • den 17. september (lørdag), kl.17.00