Neetično postupanje

Etičkim kodeksom državnih službenika utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju državnih službenika u službi, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, te povjerenja građana u državnu službu.

Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Pritužba na rad državnog službenika Ministarstva vanjskih i europskih poslova može se podnijeti pisanim ili usmenim putem na sljedeći kontakt:

Miona Ševčik
Tel. 01/4569-964
Fax. 01/4569-861
E-pošta: povjerenik.etika@mvep.hr

Etički kodeks državnih službenika - „Narodne novine“ 40/1113/12