Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Litve

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske akademije i Litavske policijske škole o jačanju suradnje u području edukacije i istraživanja12.10.2022.12.10.2022.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta u Vilniusu, Republika Litva, o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti17.07.2018.17.07.2018.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podatka27.07.2017.1/201814.05.2018.4/2018
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja15.04.2008.5/200830.01.2009.1/200904.09.2021.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o kulturnoj, obrazovnoj i znanstvenoj suradnji20.02.2007.1/200802.04.2008.3/2008
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o suradnji na području turizma20.02.2007.9/201315.11.2013.13/2013
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Litve24.10.2002.03/200301.05.2003.10/0301.05.2004.
Protokol između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Litve o suradnji na području poljoprivrede26.06.2001.26.06.2001.
Memorandum o suglasnosti između Ureda za -sprječavanje pranja novca (UZSPN) Republike Hrvatske i Odjela za sprječavanje pranja novca (MLPD) Republike Litve o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca06.04.2001.06.04.2001.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak04.05.2000.03/200130.03.2001.5/01 i 10/01 - ispravak
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji15.10.1999.05/200031.01.2003.02/03
Protokol o konzultacijama između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Litve13.10.1998.13.10.1998.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak protuzakonit28.05.1998.16/9801.01.2000.03/00
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o uzajamnom ukidanju viza28.05.1998.09/9827.06.1998.9/98
Sporazum o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Litve18.03.1992.18.03.1992.

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477