Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Plan suradnje između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Nacionalne komisije za zdravstvo Narodne Republike Kine u području zdravstva i medicine za razdoblje 2022. – 2024.28.06.2022.28.06.2022.31.12.2024.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine o suradnji u području posebnih oblika turizma10.04.2019.10.04.2019.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine o zajedničkom financiranju istraživanja i razvojnih projekata10.04.2019.10.04.2019.
Memorandum o suglasnosti između Središnjeg državnog ureda za šport Republike Hrvatske i Opće uprave za šport Narodne Republike Kine o suradnji u području športa10.04.2019.10.04.2019.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o uspostavi zajedničke Radne skupine za suradnju na području ulaganja u okviru Zajedničkog povjerenstva o gospodarskoj suradnji10.04.2019.10.04.2019.
Protokol između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Glavne carinske uprave Narodne Republike Kine o veterinarskim i javnozdravstvenim zahtjevima za mliječne proizvode namijenjene izvozu iz Hrvatske u Kinu10.04.2019.10.04.2019.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine o suradnji u području turizma19.09.2018.19.09.2018.
Plan suradnje između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Nacionalne komisije za zdravstvo Narodne Republike Kine u području zdravstva i medicine za razdoblje 2018. - 2020. 07.07.2018.07.07.2018.31.12.2020.
Program suradnje u području obrazovanja između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Narodne Republike Kine za razdoblje 2018. - 2022. 07.07.2018.07.07.2018.31.12.2022.
Protokol 8. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju12.12.2017.12.12.2017.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine o suradnji tijekom turističke sezone12.09.2017.12.09.2017.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u okviru Gospodarskog pojasa Put svile i Inicijative „Jedan pojas, jedan put“ 14.05.2017.14.05.2017.
Akcijski plan između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine o suradnji na području poljoprivrede za 2017. – 2018. 31.03.2017.31.03.2017.31.12.2018.
Zapisnik s 11. sjednice Zajedničkog hrvatsko-kineskog povjerenstva za gospodarsku suradnju16.03.2017.16.03.2017.
Memorandum o razumijevanju (MOU) o suradnji na području luka i lučkih industrijskih parkova između Nacionalne komisije za razvoj i reforme Narodne Republike Kine i Ministarstva gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta Republike Hrvatske05.11.2016.05.11.2016.
Program suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za godine 2016. - 2020.11.04.2016.11.04.2016.31.12.2020.
Protokol 7. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju15.06.2015.15.06.2015.
Akcijski plan između Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine o suradnji na području poljoprivrede za 2015. – 2016.21.01.2015.21.01.2015.31.12.2016.
Plan suradnje između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Nacionalne Komisije za zdravstveno i obiteljsko planiranje Narodne Republike Kine u području zdravstva i medicine od 2014. do 2017. godine25.02.2014.25.02.2014.31.12.2017.
Protokol 6. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju18.12.2013.18.12.2013.
Program suradnje u području obrazovanja između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja Narodne Republike Kine za razdoblje 2013. - 2016.15.03.2013.15.03.2013.31.12.2016.
Sporazum između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine o policijskoj suradnji03.12.2012.03.12.2012.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o izradi studije za uspostavu Hrvatsko-kineske gospodarsko tehnološke zone02.11.2012.02.11.2012.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o suradnji u području uzajamnih ulaganja18.05.2012.18.05.2012.
Protokol 5. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju19.09.2011.
Memorandum o suglasnosti između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Kineskog sveučilišta za vanjske poslove Ministarstva vanjskih poslova Narodne Republike Kine10.05.2011.10.05.2011.
Program suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za godine 2011.-2013.02.11.2010.02.11.2010.31.12.2013.
Protokol s 4. zasjedanja hrvatsko-kineskog Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju03.11.2009.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o zračnom prometu 20.06.2009.3/201004.08.2010.1/2020
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o gospodarskoj suradnji20.06.2009.9/200901.07.2013.5/2013
Plan suradnje između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Narodne Republike Kine na području zdravstva i medicine od 2009. do 2012. godine20.06.2009.
Program kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za godine 2008.-2010.14.05.2008.14.05.2008.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o gospodarskoj suradnji 14.05.2008.14.05.2008.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Vrhovnog narodnog tužiteljstva Narodne Republike Kine25.10.2006.25.10.2006.
Sporazum o suradnji u poljoprivredi između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine01.09.2006.
Protokol s Druge sjednice Povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine23.11.2005.
Zajednička izjava o uspostavi partnerstva u općoj suradnji između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine26.05.2005.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Nacionalne komisije za razvoj i reformu Narodne Republike Kine o suradnji malih i srednjih poduzeća 26.05.2005.26.05.2005.
Memorandum o suglasnosti o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Kong Posebnog upravnog područja NR Kine18.10.2004.
Program kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 2004., 2005. i 2006. godinu14.10.2004.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Državne uprave tradicionalne kineske medicine Narodne Republike Kine o suradnji na području tradicionalne medicine 21.06.2004.21.06.2004.
Plan suradnje između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Narodne Republike Kine na području zdravstva i medicine od 2004. do 2006. godine21.06.2004.21.06.2004.31.12.2006.
Članak 9.(>Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja<) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu07.06.2002.13/200206.08.2004.1/2005
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu07.06.2002.13/200230.01.2003.11/2004
Program kulturne i prosvjetne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 2001., 2002. i 2003. godinu07.11.2000.03/2001
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji na području turizma29.05.2000.04/200102.01.2002.03/02
Protokol sa drugog zasjedanja hrvatsko - kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju09.11.1999.
Protokol sa prvog sastanka međuvladinog hrvatsko-kineskog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine18.05.1998.
Program kulturne i prosvjetne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1998, 1999 i 2000. godinu27.02.1998.12/98
Protokol sa četvrtog zasjedanja hrvatsko-kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju13.11.1997.
Ugovor o osnivanju međuvladinog hrvatsko-kineskog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine06.10.1997.06.10.1997.
Sporazum o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine26.02.1997.26.02.1997.03.12.2012.
Sukcesija ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine27.08.1996.
Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine05.02.1996.08/9608.11.1997.21/97
Ugovor o suradnji na području akvakulture između Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Državnog povjerenstva za znanost Narodne Republike Kine10.09.1995.
Ugovor o uzajamnom ukidanju viza između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za nositelje diplomatskih i službenih putovnica09.01.1995.02/9521.04.1995.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak09.01.1995.03/200118.05.2001.10/01
Program prosvjetne i kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1995., 1996. i 1997. godinu16.09.1994.03/95
Ugovor o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine11.04.1994.08/9531.07.1997.06/99
Protokol sa prvoga zasjedanja hrvatsko-kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju15.09.1993.
Zajednička izjava Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine07.06.1993.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja07.06.1993.02/9401.07.1994.2/2004
Ugovor o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine07.06.1993.02/9408.06.1994.06/99
Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine07.06.1993.07/94
Protokol o konzultacijama između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Narodne Republike Kine07.06.1993.07.06.1993.
Sporazum o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine27.10.1992.03/9310.06.1993.13/200301.07.2013.
Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine13.05.1992.13.05.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 1/97)

Naziv ugovora/aktaDatum sklapanjaObjava u službenom listu države prednicePrestanak
Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u carinskim pitanjima23.01.1989.
Ugovor između SIV Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu02.12.1988.16/198918.05.2001.
Konzularna konvencija između SFRJ i Narodne Republike Kine04.02.1982.2/198408.11.1997.
Sporazum o biljnoj karanteni i zaštiti bilja između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine06.06.1980.12/1981
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade NR Kine o suradnji u području veterinarstva02.03.1979.2/198101.07.2013.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom poreskom izuzimanju dohotka od međunarodnog putničkog i robnog, odnosno putničkog ili robnog pomorskog saobraćaja02.03.1979.

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477