Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Kanade

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta Waterloo, Kanada07.12.2018.07.12.2018.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Uprave Sveučilišta Alberta u Kanadi09.11.2010.09.11.2010.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstva naprednog obrazovanja i tehnologije provincije Alberta o suradnji u područjima obrazovanja, znanosti i tehnologije09.11.2010.09.11.2010.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih07.05.2010.07.05.2010.
Izjava o namjeri sklapanja Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih 07.12.2009.
Memorandum o suglasnosti između Centra za analizu financijskih transakcija i izvješća Kanade (FINTRAC) i Ureda za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske (UZSPN) o razmjeni financijsko obavještajnih podataka povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma25.03.2009.25.03.2009.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o dohodovnom zapošljavanju uzdržavanih članova obitelji članova diplomatskih misija i konzularnih ureda21.11.2006.21.11.2006.
Memorandum o suglasnosti o provedbi i promicanju uzajamne suradnje u pogledu ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida između Odjela za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Kanade09.05.2006.09.05.2006.
Administrativni sporazum za primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca25.10.1999.6/200101.05.2001.
Sporazum o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Québeca25.10.1999.10/200001.05.2001.10/01
Ugovor o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade22.04.1998.16/9801.05.1999.02/99
Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade22.04.1998.16/9801.05.1999.02/99
Ugovor između Republike Hrvatske i Kanade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu09.12.1997.12/9923.11.1999.15/99
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o poticanju i zaštiti ulaganja03.02.1997.12/9730.01.2001.03/01
Sukcesija ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade01.10.1996.
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Kanade14.04.1993.14.04.1993.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 1/97)

Naziv ugovora/aktaDatum sklapanjaObjava u službenom listu države prednicePrestanak
Sporazum o filmskoj i video koprodukciji između SIV Skupštine SFRJ i Vlade Kanade11.02.1988.13/1990
Aranžman između Saveznog komiteta za poljoprivredu SFRJ i Ministarstva poljoprivrede Kanade u oblasti veterinarstva15.11.1984.01.07.2013.
Sporazum između SIV SFRJ i Vlade Kanade o zaštiti investicija21.12.1979.5/1980.
Trgovinski sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kanade24.10.1973.1/1978
Sporazum o razmjenama na području znanosti i tehnologije03.11.1971.
Sporazum između Jugoslavije i Kanade o ukidanju taksa na sve vrste viza19.09.1966.9/196701.04.1997.
Sporazum između Jugoslavije i Velike Britanije po pitanju kompenzacije za britansku imovinu, prava i interese pogođene jugoslavenskim mjerama nacionalizacije, eksproprijacije, oduzimanja ili likvidacije23.12.1948.UN br. 81/1951. i 119/1952.
Konvencija o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupaka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima27.02.1936.116-xxxv/1937

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477