Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Indonezije

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica16.03.2018.4/201815.08.2018.6/2018
Usuglašeni zapisnik druge sjednice Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku i tehničku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije23.04.2013.23.04.2013.
Protokol prve sjednice Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku i tehničku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije27.03.2009.
Memorandum o suglasnosti između nadležnih tijela Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija Republike Hrvatske i Centra za izvješća o financijskim transakcijama i analizu Republike Indonezije o suradnji u razmjeni financijsko obavještajnih podataka povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma 10.04.2008.10.04.2008.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o uspostavi bilateralnih konzultacija10.09.2002.10.09.2002.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o poticanju i zaštiti ulaganja10.09.2002.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak15.02.2002.13/200916.03.2012.7/2012
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji15.02.2002.11/2007
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica15.02.2002.11/200220.10.2002.11/200420.10.2017.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova Republike Indonezije i Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske o suradnji u obrazovanju i obuci15.02.2002.15.02.2002.
Zapisnik sa sastanka o uspostavi Zajedničke hrvatsko-indonezijske komisije za gospodarsku i tehničku suradnju16.01.1998.
Memorandum o osnivanju Zajedničke komisije za gospodarsku i tehničku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije16.01.1998.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o gospodarskoj i tehničkoj suradnji27.02.1997.17/9701.09.1998.12/98
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o zračnom prometu25.02.1997.14/9801.02.2003.01/03
Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije02.09.1992.02.09.1992.

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477