Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Republike Čilea

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Program između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o suradnji u području kulture za godine 2018. – 2021.16.03.2018.16.03.2018.31.12.2021.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta Magellanes, Republika Čile o osnivanju lektorata hrvatskoga jezika i književnosti31.10.2017.31.10.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda28.07.2014.6/201401.03.2016.2/2016
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o partnerstvu i suradnji25.01.2013.27.05.2013.
Memorandum o suglasnosti između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda državnog odvjetnika Čilea o međusobnoj suradnji12.02.2008.12.02.2008.
Protokol o međusobnoj suradnji u nadziranim prijevozima i isporukama predmeta kaznenog djela i drugim posebnim izvidnim mjerama između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda državnog odvjetnika Čilea12.02.2008.12.02.2008.
Protokol o međusobnoj suradnji u razmjeni informacija između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ureda državnog odvjetnika Čilea12.02.2008.12.02.2008.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o suradnji u području kulture11.04.2007.1/200828.03.2008.3/2008
Protokol o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Rebublike Hrvatske i Nacionalne komisije za znanstvena i tehnološka istraživanja Republike Čile o suradnji u pudručju znanosti i tehnologije20.10.2005.20.10.2005.
Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Čile o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak24.06.2003.10/200422.12.2004.9/2005
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čilea o suradnji u području kulture21.11.2001.21.11.2001.
Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o prevenciji i kontroli zlouporabe i nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima15.06.2001.11/2004
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čilea09.04.2001.09.04.2001.
Sporazum o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Diplomatske akademije "Andres Bello" Republike Čile24.09.1999.24.09.1999.
Protokol o konzultacijama između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Republike Čile24.03.1997.24.03.1997.
Ugovor o znanstvenoj, tehničkoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile28.11.1994.06/9604.08.1997.13/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja28.11.1994.05/9615.06.1996.01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o ukidanju viza za nositelje diplomatskih, službenih i specijalnih putovnica02.05.1994.01/9511.02.1995.01/97
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o ukidanju viza za nositelje običnih putovnica15.02.1993.15.02.1993.
Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Čile15.04.1992.15.04.1992.

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477