Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Češke Republike

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Češke Republike23.11.2022.23.11.2022.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Češke Republike za godine 2017. - 2020.13.07.2017.13.07.2017.31.12.2020.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike zastupanom po Predsjedništvu policije Češke Republike tijekom turističke sezone13.05.2014.13.05.2014.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Češke Republike za godine 2013., 2014. i 2015.04.07.2013.04.07.2013.31.12.2015.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike zastupanom po Predsjedništvu policije Češke Republike tijekom turističke sezone 2013.16.05.2013.16.05.2013.
Protokol s četvrte sjednice Zajedničkog odbora o gospodarskoj suradnji između Državnog ureda za trgovinsku politiku Republike Hrvatske i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike09.04.2013.09.04.2013.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike zastupanom po Predsjedništvu policije Češke Republike tijekom turističke sezone 2012.10.05.2012.10.05.2012.
Protokol s treće sjednice Zajedničkog odbora o gospodarskoj suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike18.10.2011.18.10.2011.
Protokol između Republike Hrvatske i Češke Republike uz Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu04.10.2011.6/201230.07.2012.7/2012
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike zastupanom po Predsjedništvu policije Češke Republike tijekom turističke sezone 2011.12.05.2011.12.05.2011.
Memorandum o razumijevanju o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Češke zastupanom po Predsjedništvu policije Republike Češke19.05.2010.19.05.2010.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka01.02.2010.3/201001.07.2011.8/2011
Memorandum o razumijevanju o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike zastupanom po Predsjedništvu policije Češke Republike14.05.2009.
Dodatni protokol između Republike Hrvatske i Češke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja08.09.2008.10/200831.08.2009.7/200910.12.2021.
Protokol sa prve sjednice Zajedničkog odbora Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike24.10.2006.
Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Češke Republike za godine 2006.-2008.25.04.2006.25.04.2006.31.12.2008.
Memorandum o suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike06.09.2005.06.09.2005.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji na području turizma06.09.2005.4/200727.06.2007.7/2007
Memorandum o suradnji između Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike11.04.2005.11.04.2005.
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike26.04.2002.26.04.2002.
Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Češke Republike26.04.2002.11/200226.04.2002.
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Češke Republike12.11.2001.01.01.2002.25.05.2004.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o izravnanju salda uzajamnih potraživanja i dugovanja s osnova kliringa06.06.2001.06.06.2001.06/200222.05.2002.07/02
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti06.06.2001.10/200118.10.2001.06/02
Sporazum o suradnji na području arhivske djelatnosti zaključen između Hrvatskog državnog arhiva i Arhivske uprave Ministarstva unutarnjih poslova Republike Češke07.05.2001.07.05.2001.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu06.03.2001.2/200507.04.2005.5/2005
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Češke o predaji i prihvatu osoba na državnim granicama30.11.1999.08/200101.05.2004.4/2004
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Češke Republike o realizaciji Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o predaji i prihvatu osoba na državnim granicama30.11.1999.01.05.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta opasnih kriminalnih djelatnosti30.11.1999.08/200101.09.2002.11/02
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima03.11.1999.03/200001.04.2000.05/00
Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca (UZSPN) Republike Hrvatske i Financijsko analitičke jedinice Češke Republike o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca26.05.1999.26.05.1999.
Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike22.01.1999.22.01.1999.02/200001.03.2000.04/00
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Češke Republike22.01.1999.07/9901.07.2000.10/00
Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu22.01.1999.08/9928.12.1999.06/01
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o veterinarskoj suradnji03.12.1998.03/9901.04.1999.06/9901.05.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o suradnji na području zaštite bilja03.12.1998.03/9922.04.1999.05/9901.05.2004.
Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Češke Republike o suradnji u području poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva03.12.1998.03.12.1998.
Protokol o suradnji na području turizma između Ministarstva turizma Republike Hrvatske i Ministarstva regionalnog razvitka Češke Republike26.05.1998.26.05.1998.
Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o sukcesiji dvostranih ugovora04.04.1997.04.04.1997.
Trgovinski ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike05.03.1996.12/9619.11.1996.04/9701.05.2004.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o putovanju građana bez viza05.03.1996.5/199613.06.1996.
Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja05.03.1996.06/9715.05.1997.7/200410.12.2021.
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Češke Republike01.01.1993.01.01.1993.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 11/97)

Naziv ugovora/aktaDatum sklapanjaObjava u službenom listu države prednicePrestanak
Ugovor između SFRJ i ČSSR o međusobnoj predaji osuđenih osoba radi izdržavanja kazne zatvora23.05.1989.6/90
Sporazum o naučno-tehničkoj suradnji između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR13.04.1989.
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.19.05.1983.
Konzularna konvencija između SFRJ i ČSSR10.12.1981.6/1984
Ugovor između SFRJ i ČSSR o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine02.11.1981.12/198228.12.1999.
Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o međunarodnom cestovnom prijevozu zaključenog 22.10.1962.15.05.1980.12/1981
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.22.12.1979.5/1981
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.20.10.1977.
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.11.03.1976.1/1978
Sporazum o dugoročnoj suradnji na eksploataciji »Jugoslavenskog naftovoda« za transport nafte u Čehoslovačku06.12.1974.50/1975
Protokol o obavljanju plaćanja koja proističu iz kooperacijskih odnosa (dodatak uz Platni sporazum između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.)13.12.1968.25/1970
Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.13.12.1968.25/1970
Sporazum između Državnog ureda za socijalno osiguranje u Pragu i SZSO u Beogradu o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju iz 1957.19.03.1966.
Dodatak Platnom sporazumu između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.23.11.1965.
Sporazum o suradnji u oblasti zaštite bilja između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR16.06.1965.2/196622.04.1999.
Sporazum o besplatnom liječenju osoblja diplomatsko - konzularnih predstavništava u SFRJ i ČSSR19.09.1964.11/1965
Platni sporazum između SFRJ i ČSSR09.05.1964.15/1964
Ugovor o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između SFRJ i Čehoslovačke Republike20.01.1964.13/1964
Sporazum o suradnji u oblasti zdravstvene zaštite između SFRJ i ČSSR05.10.1963.6/1964
Dogovor između Saveznog sekretarijata za saobraćaj i veze SFRJ i Uprave civilnog zrakoplovstva ministarstva saobraćaja ČSSR o izmjeni priloga uz Sporazum o zračnom saobraćaju od 29.2.1956.29.06.1963.5/1964
Sporazuma između Vlade SFRJ i Vlade ČSSR o međunarodnom cestovnom prijevozu22.10.1962.11/196307.04.2005.
Sporazum između Vlade FNRJ i Čehoslovačke Republike o suradnji na polju veterinarstva21.06.1957.7/195801.04.1999.
Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike22.05.1957.1/195801.07.2000.
Administrativni sporazum o promjeni Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike22.05.1957.
Konvencija o suradnji na polju socijalne politike između FNRJ i Čehoslovačke Republike22.05.1957.1/1958
Sporazum o suradnji na polju kulture, umjetnosti, znanosti, školstva i prosvjete između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike29.01.1957.1/195818.10.2001.
Sporazum o zračnom prometu između FNRJ i Čehoslovačke Republike28.02.1956.15/195601.03.2000.
Sporazum o reguliranju otvorenih imovinskih pitanja između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike11.02.1956.14/56
Dopunski sporazum uz jugoslavensko-čehoslovački Ugovor o trgovini i plovidbi od 14.11.1928.10.04.1948.UN svezak 11224.08.2004.
Sporazum o Ugovoru o trgovini i plovidbi između Kraljevine SHS i Čehoslovačke Republike (1928.) dogovorena razmjenom nota14.01.1946.
Sporazum dogovoren razmjenom nota između DFJ i Republike Čehoslovačke o naknadama za ratne štete, podjela mađarske naknade22.11.1945.
Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Čehoslovačke zaključena u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja po predmetu nasljednih taksa (dažbina na nasljeđa)24.02.1936.239-lxxii/1937
Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine SHS i Čehoslovačke Republike14.11.1928.268-cvs/1929.01.05.2004.

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477