Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Sporazum između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske o suradnji na području razmjene podataka i mjerenja nivelmana visoke točnosti17.09.2021.17.09.2021.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici29.09.2020.6/202130.10.2021.9/2021
Pravila postupanja između Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine za provedbu Protokola o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u traženju nestalih osoba30.07.2019.30.07.2019.
Sporazum o suradnji u području hitne medicine između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine05.06.2019.05.06.2019.
Memorandum o suglasnosti između Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske i Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine o suradnji u području mjeriteljstva26.04.2018.26.04.2018.26.04.2023.
Protokol o suradnji na realizaciji projekta „Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca - Rafinerija nafte Brod (RNB) od strane opskrbljivača - CRODUX PLIN d.o.o. izravnim priključenjem RNB na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjestu MRS Slobodnica, prenamjenom postojećeg produktovoda Slobodnica - Brod u izravni plinovod, koji će biti korišten isključivo za opskrbu prirodnim plinom RNB-a“31.10.2017.31.10.2017.
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine o suradnji u području mladih07.07.2017.07.07.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu07.07.2017.4/201809.07.2018.6/2018
Protokol o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u traženju nestalih osoba07.07.2017.1/201830.05.2018.4/2018
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području turizma07.07.2017.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka07.07.2017.1/201804.05.2018.3/2018
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području zaštite okoliša i održivog razvoja27.04.2016.4/201624.03.2017.3/2017
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom06.07.2015.06.07.2015.6/201509.02.2016.1/2016
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o suradnji tijekom turističke sezone30.06.2015.30.06.2015.
Sporazum o suradnji u provedbi procesa certificiranja Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine08.09.2014.08.09.2014.
Memorandum o suglasnosti između Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine25.04.2014.25.04.2014.
Poslovnik Zajedničkog kontaktnog centra na graničnom prijelazu Nova Sela - Bijača09.04.2014.09.04.2014.
Protokol o suradnji na području lijekova i medicinskih proizvoda13.01.2014.13.01.2014.
Memorandum o suglasnosti između Državnog zavoda za mjeriteljstvo Republike Hrvatske i Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine o suradnji u području mjeriteljstva10.12.2013.10.12.2013.
Protokol o načinu razmjene informacija i podataka između Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Bosne i Hercegovine i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske09.07.2013.09.07.2013.
Zajednička izjava o tumačenju i primjeni članka 11. Sporazuma o slobodnom tranzitu kroz teritorij Republike Hrvatske u i iz Luke Ploče i kroz teritorij Bosne i Hercegovine u Neumu19.06.2013.19.06.2013.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima19.06.2013.19.06.2013.
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu19.06.2013.01.07.2013.
Protokol između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine o suradnji u progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida03.06.2013.03.06.2013.
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije o osnivanju Zajedničkog kontaktnog centra na graničnom prijelazu Nova Sela - Bijača15.03.2013.15.03.2013.
Dodatni protokol između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjenama i dopunama Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja12.03.2013.5/201309.11.2013.11/2013
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izručenju28.11.2012.28.11.2012.1/201406.03.2014.3/2014
Sporazum između Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sektora za zaštitu tajnih podataka, vezano za razmjenu i zaštitu klasificiranih podataka22.11.2012.29.11.2012.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji na području obrane16.05.2012.8/201217.12.2013.5/2020
Memorandum o suradnji između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva zdravstva, Bosna i Hercegovina u području zdravstva27.12.2011.27.12.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste E-66103.11.2011.3/201227.05.2012.5/2012
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji južnih graničnih dionica autoceste na koridoru Vc03.11.2011.
Memorandum o suradnji između Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske i Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine26.07.2011.26.07.2011.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit11.03.2011.11/201101.02.2012.3/2012
Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit 11.03.2011.01.02.2012.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoceste na koridoru Vc01.12.2010.4/201126.11.2011.16/2011
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu financiranja i izrade glavnog projekta, te vođenja upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okoliš, ishođenje lokacijskih dozvola, suglasnosti i građevinskih dozvola za projekt "Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska"01.12.2010.01.12.2010.5/201311.09.2013.9/2013
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala17.09.2010.17.09.2010.4/201128.01.2012.3/2012
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području informacijskog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija)21.06.2010.
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjenama Sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima10.02.2010.10.02.2010.3/201018.09.2010.6/2010
Memorandum o suradnji između Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bosne i Hercegovine31.03.2009.31.03.2009.
Zajednička izjava o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save na autocesti na koridoru Vc kod Svilaja22.09.2008.
Protokol o suradnji između Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine23.07.2008.23.07.2008.
Protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije o osnivanju zajedničkih skupina za suzbijanje kriminaliteta06.06.2008.06.06.2008.26.01.2009.
Protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije o službenom tranzitu preko državnog područja druge ugovorne stranke u cilju postupanja na vlastitom državnom području06.06.2008.06.06.2008.26.01.2009.
Protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije o provođenju mješovitih ophodnji uz zajedničku državnu granicu06.06.2008.06.06.2008.26.01.2009.
Protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije o upućivanju službenika za vezu06.06.2008.06.06.2008.26.01.2009.
Protokol o suradnji između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske15.05.2007.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o dvojnom državljanstvu29.03.2007.9/200728.02.2012.3/2012
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u nadzoru državne granice29.03.2007.10/200716.12.2007.1/2008
Standardni operativni postupak između Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o pružanju prekogranične pomoći u gašenju požara otvorenog prostora22.02.2006.22.02.2006.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihove obitelji23.12.2005.NN/MU 2/200601.07.2006.6/2006
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva financija Republike Hrvatske, Ureda za sprječavanje pranja novca i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu, Financijsko obavještajnog odjela o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene podataka povezanih s otkrivanjem i sprječavanjem pranja novca sprječavanjem financiranja terorizma11.03.2005.11.03.2005.
Zapisnik s četvrte sjednice Zajedničkog odbora za provedbu Ugovora o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, održane u Zagrebu, 22. veljače 2005. godine22.02.2005.
Protokol o suglasnosti u ostvarivanju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužiteljstva/Tužilaštva Bosne i Hercegovine21.01.2005.21.01.2005.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o veterinarskoj suradnji21.07.2004.21.07.2004.01.07.2013.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkom financiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog sustava Komarna - Neum - Mljetski kanal21.07.2004.21.07.2004.8/200704.09.2007.9/2007
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu07.06.2004.2/200522.06.2005.11/2005
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima07.06.2004.07.06.2004.3/201008.07.2010.6/2010
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju20.02.2004.20.02.2004.9/200906.11.2009.13/2009
Protokol o suradnji u procesu europskih integracija između Ministarstva za europske integracije Vlade Republike Hrvatske i Direkcije za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine05.12.2003.05.12.2003.
Aneks V Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Maljevac-Velika Kladuša05.12.2003.05.12.2003.
Aneks VI Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Ličko Petrovo Selo-Izačić05.12.2003.05.12.2003.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza05.12.2003.05.12.2003.2/200408.01.2006.3/200618.08.2013.
Protokol o određivanju tromeđnih točaka između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore02.10.2003.02.10.2003.
Memorandum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ17.09.2003.17.09.2003.5/200520.01.2006.3/2006
Memorandum o suglasnosti o suradnji na delti rijeke Neretve između Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Kneževine Monako i Koordinacijske jedinice MedWet-a06.06.2003.
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji05.03.2003.3/200520.04.2006.4/200601.07.2013.
Aneks II Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Metković-Doljani05.03.2003.05.03.2003.
Aneks III Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Klek-Neum I05.03.2003.05.03.2003.
Aneks IV Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Zaton Doli-Neum II05.03.2003.05.03.2003.01.07.2004.
Zajednička izjava u svezi s provedbom Sporazuma o pograničnom prometu i suradnji ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske Mladena Ivanića i Tonina Picule, prigodom potpisivanja Sporazuma o pograničnom prometu i suradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske05.03.2003.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji18.12.2002.10/200307.01.2011.1/2011
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o kulturnoj, prosvjetnoj i sportskoj suradnji18.12.2002.10/200307.01.2011.1/2011
Aneks Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Hrvatska Kostajnica-Bosanska/Srpska Kostajnica26.08.2002.26.08.2002.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjeni Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja23.07.2002.13/200203.01.2005.2/2005
Zajednička izjava Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Hrvatske i Predsjednika Savezne Republike Jugoslavije15.07.2002.
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima17.06.2002.17.06.2002.05/200308.02.2006.04/2008
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u borbi protiv terorizma, krijumčarenja i zlouporabe droga, te protiv organiziranog kriminala17.06.2002.17.06.2002.05/200317.09.2010.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima17.06.2002.17.06.2002.7/200410.02.2011.1/2011
Protokol o pomoći stambenom zbrinjavanju stradalnika Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini između Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine22.12.2001.22.12.2001.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o povratku izbjeglih osoba iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine11.12.2001.6/201101.07.2011.8/2011
Aneks Ugovora o određivanju graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine11.12.2001.11.12.2001.15/200229.01.2003.6/200319.06.2013.
Protokol o kategorizaciji graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine11.12.2001.11.12.2001.19.06.2013.
Protokol između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o slobodnom i nesmetanom prolazu prometa u tranzitu kroz neumski koridor11.12.2001.11.12.2001.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obnovi i izgradnji oštećenih i uništenih obiteljskih kuća dodjelom građevinskog materijala u Bosni i Hercegovini21.11.2001.21.11.2001.5/2002
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa01.06.2001.01.06.2001.02/200218.02.2002.13/2011
Ugovor o određivanju graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine06.04.2001.06.04.2001.15/200229.01.2003.06/200319.06.2013.
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o načinu korištenja i održavanja željezničke pruge Bihać - Knin i obavljanju nadzora od strane državnih graničnih tijela26.01.2001.26.01.2001.04/200108.11.2001.3/2008
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine19.12.2000.01.01.2001.09/200101.02.2005.2/200522.11.2007.
Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine04.10.2000.03/200101.11.2001.14/2001
Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine04.10.2000.02/200201.11.2001.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit s Aneksom27.07.2000.27.07.2000.6/200110.02.2011.1/201101.02.2012.
Protokol o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine27.07.2000.27.07.2000.
Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima27.07.2000.04/200101.07.2002.1/2008
Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o uređenju graničnog željezničkog prometa24.03.2000.08/200001.02.2001.02/01
Ugovor o državnoj granici između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine30.07.1999.30.07.1999.
Aneks za provedbu suradnje u području znanosti, tehnologije i visoke naobrazbe uz Sporazum o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federaciju Bosne i Hercegovine15.06.1999.
Aneks o turističkoj suradnji uz Sporazum o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine15.06.1999.
Memorandum o suglasnosti o suradnji između Ureda za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske i Komisije za imovinskopravne zahtjeve prognanika i izbjeglica te o uvjetima za prikupljanje imovinskopravnih zahtjeva u Bosni i Hercegovini podnesenih u Republici Hrvatskoj21.12.1998.21.12.1998.
Sporazum o slobodnom tranzitu kroz teritorij Republike Hrvatske u i iz luke Ploče i kroz teritorij Bosne i Hercegovine u Neumu22.11.1998.22.11.1998.
Sporazum o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine22.11.1998.22.11.1998. 4/1999
Dodatak 2 uz Memorandum o razumijevanju za zajedničku obnovu prometnih veza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine16.10.1998.16.10.1998.
Protokol o uspostavljanju plovidbe na unutarnjim plovnim putovima rijeke Save i njenih pritoka između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine16.10.1998.15.11.1998.06.11.2009.
Sporazum o uspostavljanju Međudržavnog vijeća za suradnju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine30.03.1998.09/9825.09.1998.13/98
Privremeni sporazum o uspostavi zračnog prometa u gornjem zračnom prostoru Bosne i Hercegovine za Beograd i Zagreb05.03.1997.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Sjedinjenih Država, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o gospodarskom oporavku i razvitku infrastrukture u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj11.07.1996.
Protokol o privremenoj primjeni Ugovora o ukidanju viza11.07.1996.22.07.1996.05.12.2003.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa11.07.1996.12/9631.01.1997.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Sjedinjenih Država, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pomoći Agencije za trgovinu i razvitak SAD za razvitak intermodalnog kargo postrojenja za luku Ploče i Sarajevo11.07.1996.
Ugovor o provedbi Sporazuma kojim se osigurava Federaciji Bosne i Hercegovine pristup Jadranu kroz teritorij Republike Hrvatske11.05.1996.11.05.1996.22.11.1998.
Ugovor o provedbi Sporazuma između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine kojim se osigurava prolaz Hrvatskoj kroz teritorij Federacije11.05.1996.11.05.1996.22.11.1998.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o željezničkom prometu14.03.1996.14.03.1996.04/9613.09.1996.3/2008
Ugovor o određivanju graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine14.03.1996.14.03.1996.06.04.2001.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o međunarodnom cestovnom prijevozu14.03.1996.14.03.1996.04/9609.10.1996.
Memorandum o razumijevanju za zajedničku obnovu prometnih veza između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine14.03.1996.14.03.1996.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o poticanju i uzajamnoj zašiti ulaganja (područje primjene - Federacija BiH)26.02.1996.08/9704.08.1997.07/01
Sporazum o zračnom prometu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine26.02.1996.05/9601.06.1996.12/98
Protokol o privremenoj primjeni Ugovora o ukidanju viza26.02.1996.04.03.1996.22.07.1996.
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima (područje primjene - Federacija BiH)26.02.1996.26.02.1996.12/9620.12.1996.3/2008
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima26.02.1996.26.02.1996.3/201008.07.2010.6/2010
Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o podrijetlu roba (područje primjene - Federacije BiH)26.02.1996.
Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini (potpisnice RH, BiH i SRJ) Aneksi: Aneks 1-A: Sporazum o vojnim aspektima mirovnog rješenja Aneks 1-B: Sporazum o regionalnoj stabilizaciji (potpisnica RH) Aneks 2: Sporazum o liniji razgraničenja između entiteta i o pitanjima s time u svezi Aneks 3: Sporazum o izborima Aneks 4: Ustav Aneks 5: Sporazum o arbitraži Aneks 6: Sporazum o ljudskim pravima Aneks 7: Sporazum o izbjeglicama i prognanicima Aneks 8: Sporazum o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Aneks 9: Sporazum o javnim poduzećima BiH Aneks 10: Sporazum o civilnoj implementaciji (potpisnica RH) Aneks 11: Sporazum o međunarodnim policijskim snagama14.12.1995.14.12.1995.
Sporazum o uspostavi Zajedničkog vijeća za suradnju14.12.1995.14.12.1995.
Protokol o provedbi Sporazuma o misiji dobre volje i združenih policijskih snaga za akciju “Povratak”24.11.1995.24.11.1995.
Sporazum o parafiranju Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini21.11.1995.21.11.1995.
Sporazum o povratku izbjeglica u područje Velike Kladuše i Cazina15.11.1995.15.11.1995.
Sporazum o oživotvorenju Federacije Bosne i Hercegovine s Aneksom na Sporazum (Dogovorena načela za Prijelazni statut Grada Mostara)10.11.1995.10.11.1995.
Sporazum o uspostavi misije dobre volje i zajedničkim policijskim snagama za akciju "Povratak", zajedno s Trilateralnom njujorškom deklaracijom Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Republike Turske23.10.1995.23.10.1995.
Memorandum s trojnog sastanka poslanstava Republike Hrvatske, Republike Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran 03.10.1995.
Deklaracija o oživotvorenu Sporazuma iz Washingtona, zajedničkoj obrani od srpske agresije i postizanju političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice (Splitska Deklaracija)22.07.1995.22.07.1995.
Ugovor o gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike i Federacije Bosne i Hercegovine24.03.1995.24.03.1995.05/96
Ugovor o carinskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine24.03.1995.
Sporazum o povratku izbjeglica između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine24.03.1995.
Ugovor o ukidanju viza između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike i Federacije Bosne i Hercegovine24.03.1995.05.12.2003.
Protokol o uvjetima ulaska odnosno tranzita državljana Republike Bosne i Hercegovine kroz Republiku Hrvatsku24.03.1995.08.04.1995.04.03.1996.
Protokol o provedbi Sporazuma o povratku izbjeglica između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine24.03.1995.
Okvirni sporazum o konfederalnim vezama između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine (Washingtonski sporazumi) Izjava o potvrđivanju autentičnosti tekstova:
1. Preliminarnog sporazuma o osnivanju konfederacije između Federacije BiH u prilogu kojeg se nalaze i dva sporazuma:
2. Sporazum kojim se omogućava Federaciji BiH pristup Jadranu preko teritorija RH,
3. Sporazum između Federacije BiH i RH kojim se omogućava tranzit kroz Federaciju
Izjava kojom se potvrđuje i podržava tekst:
4. Prijedloga Ustava Federacije BiH
5. Prijedlog preliminarnog sporazuma o budućoj vojnoj i gospodarskoj suradnji
18.03.1994.
Sporazum o prolasku humanitarnih konvoja (za Bosnu i Hercegovinu)10.07.1993.
Zajednička izjava predsjednika Republike Hrvatske i Predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine27.03.1993.27.03.1993.
Protokol o suradnji Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o uspostavljanju predstavništva Republike Bosne i Hercegovine za humanitarnu pomoću u Republici Hrvatskoj25.02.1993.
Protokol o suradnji Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o uspostavi logističkih centara u Republici Hrvatskoj za prijem i distribuciju humanitarne pomoći upućene Republici Bosni i Hercegovini25.02.1993.25.02.1993.25.02.1994.
Dodatak Sporazumu o prijateljstvu i suradnji između Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske23.09.1992.23.09.1992.
Protokol o gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine22.07.1992.
Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine21.07.1992.21.07.1992.
Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine o uspostavi diplomatskih odnosa21.07.1992.
Sporazum o međusobnoj pomoći u hitnim konzularnim uslugama09.07.1992.09.07.1992.
Zajednička izjava predsjednika Republike Hrvatske i Predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine08.07.1992.
Zajednička izjava predsjednika Republike Hrvatske i Predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine15.06.1992.

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477