Pregled dvostranih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske po državama

Država:

Zbirka međunarodnih ugovora

Popis međunarodnih ugovora i međunarodnih akata sklopljenih između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

Naziv ugovora/aktaDatum potpisivanjaPrivremena primjenaObjava u NN-MUStupanje na snaguObjava stupanja na snaguPrestanak
Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Glasgowu o uspostavi i financiranju elemenata Hrvatskih studija u okviru studija komparativne književnosti na Odjelu za suvremene jezike i kulture Sveučilišta u Glasgowu01.09.2015.01.09.2015.
Ugovor između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine15.01.2015.5/201519.11.2015.8/2015
Memorandum o razumijevanju o policijskoj suradnji u vezi međunarodne nogometne utakmice između reprezentacija Hrvatske i Engleske dana 10. rujna 2008. godine20.08.2008.
Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o provedbi vojnih vježbi i obuke i pružanju potpore države domaćina12.09.2006.5/200720.08.2007.9/2007
Memorandum o suglasnosti o suradnji u borbi protiv teškog kriminala, organiziranog kriminala, nedozvoljene trgovine drogom, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, međunarodnog terorizma i sličnih pitanja od zajedničkog interesa između Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Udruženja policijskih načelnika, Kraljevskog tužiteljstva Engleske i Walesa, Ureda za teške prijevare, Carinskog i trošarinskog ureda Njezinog Veličanstva, Imigracijske službe Ujedinjenog Kraljevstva, Nacionalnog odreda za borbu protiv kriminala, Nacionalne kriminalističke obavještajne službe Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske01.03.2002.11/200201.03.2002.
Memorandum o suglasnosti o suradnji na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske17.05.2000.17.05.2000.
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prometu22.02.1999.22.02.1999.06/9930.06.2005.8/2005
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o poticanju i zaštiti ulaganja11.03.1997.12/9716.04.1998.07/98
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zapošljavanju članova obitelji članova diplomatskih misija04.04.1996.01.12.2014.
Sporazum o dugovima između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, broj 1 (1995)04.04.1996.04.04.1996.12/199602.10.1996.
Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji zmeđu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske21.02.1996.21.02.1996.07/9627.03.1997.06/97
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zračnom prometu21.02.1996.05/9610.03.1997.08/97
Uspostava diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske24.06.1992.24.06.1992.

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 11/97)

Naziv ugovora/aktaDatum sklapanjaObjava u službenom listu države prednicePrestanak
Sporazum o izmjeni i dopuni Sporazuma između Vlade SFRJ i Vlade Velike Britanije i Sjeverne Irske o ukidanju viza16.06.1988.11/1990
Sporazum između SFRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak06.11.1981.7/1982
Dopunski sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Velike Britanije i Sjeverne Irske o ukidanju viza04.03.1970.16/1971
Sporazum o ukidanju viza između Vlade SFRJ i Vlade Velike Britanije i Sjeverne Irske29.04.1969.38/1970
Sporazum između SFRJ i Velike Britanije o međunarodnom cestovnom prijevozu robe03.02.1969.35/7030.06.2005.
Konzularna konvnecija između SFRJ i Velike Britanije - dopunski članak, Prvi i Drugi protokol o potpisivanju21.04.1965.10/66
Sporazum o sprovođenju Konvencije o socijalnom osiguranju između FNRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske20.11.1959.12/1960
Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske24.05.1958.7/1958
Sporazum između FNRJ i Velike Britanije po pitanju kompenzacije za britansku imovinu, prava i interese pogođene jugoslavenskim mjerama nacionalizacije, eksproprijacije oduzimanja ili likvidacije23.12.1948.Zbirke ugovora UN, svezak br. 81/1951; Zbirke ugovora UN, svezak br. 119/52
Trgovinski sporazum između Vlade Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva27.11.1936.Svezak br. 11 Zbirke međunarodnih ugovora za 1937. godinu
Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim vlastima27.02.1936.Službene novine br. 116-xxv, od 26. svibnja 1937. godine
Ugovor o trgovini i plovidbi (između Kraljevine SHS i UK VB i Irske) i razmjena pisama Đurić-Chamberlen u vezi ugovora12.05.1927.Službene novine br. 46-xii, od 28. veljače 1928. godine
Ugovor o uzajamnom izdavanju krivaca između Srbije i Velike Britanije06.12.1900.Službene novine br. 35, od 13. veljače 1901. godine

Na ovoj stranici nalazi se pregled dvostranih međunarodnih ugovora i međunarodnih akata pohranjenih u Zbirci međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, koje je do danas sklopila Republika Hrvatska s pojedinim državama svijeta, poredanim abecednim redom prema njihovim službenim skraćenim imenima. Uz to, na ovoj se stranici, uz pojedinu državu, nalazi i pregled međunarodnih ugovora ili akata koji su u odnosima Republike Hrvatske i dotične države na snazi na temelju dvostranog sporazuma o sukcesiji međunarodnih ugovora države prednice, ako je takav izričiti sporazum postignut.

Konačno, valja istaknuti da smo kod pregleda ugovora i akata sklopljenih između Republike Hrvatske i pojedinih država (Bosna i Hercegovina, Italija, Mađarska, Slovenija), iznimno naveli i određene mnogostrane, uglavnom trostrane međunarodne ugovore, budući da smatramo da su isti po svoj naravi puno bliži dvostranim, negoli mnogostranim međunarodnim ugovorima.
Za svaki međunarodni ugovor ili akt navedeni su sljedeći podaci:

 • službeni naziv;
 • datum sklapanja;
 • podatak o eventualnoj privremenoj primjeni;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen tekst;
 • datum stupanja na snagu;
 • broj službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen podatak o stupanju na snagu;
 • podatak o eventualnom prestanku.

Što se tiče međunarodnih ugovora ili akata koje je Republika Hrvatska preuzela od bivše države na temelju sukcesije, uz podatak o broju službenog glasila Republike Hrvatske (NN-MU) u kojem je objavljen popis preuzetih međunarodnih ugovora ili akata, navodimo i službeni naziv svakog od njih, podatak o broju službenog glasila države prednice u kojem je objavljen tekst međunarodnog ugovora ili akta preuzetog na temelju sukcesije te podatak o njegovom eventualnom prestanku.

DOKUMENTI:

Temeljni propisi koji se odnose na međunarodne ugovore:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/2010 – pročišćeni tekst, 5/14 – odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)
 • Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 1/94)
 • Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, br. 16/93, 9/98 – ispravak)

Izborom naznačene poveznice, otvara se odgovarajuća stranica Narodnih novina s cjelovitim tekstom propisa.

KORISNE POVEZNICE:

 • Narodne novine-Međunarodni ugovori - internetsko izdanje službenog lista Republike Hrvatske - Međunarodni ugovori
 • Središnji katalog službenih dokumenata RH - zbirka međunarodnih ugovora objavljenih u elektroničkom izdanju NN-MU. Sadrži i digitalizirane tekstove ugovora objavljenih u službenim glasilima država prednica preuzetih temeljem odluke o sukcesiji
 • EUR-Lex - pristup zakonodavstvu EU-a i vjerodostojnom Službenom listu Europske unije, uključujući i međunarodnim ugovorima EU-a i propisima nastalim u okviru provođenja međunarodnih obveza EU
 • Baza podataka Vijeća EU o sporazumima i konvencijama - baza podataka Vijeća Europske unije sadrži informacije o sporazumima i konvencijama Europske unije

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeću adresu:
Uprava za europsko i međunarodno pravo
Sektor za međunarodno pravo
tel: 01/4569 858
fax: 01/4597 477